Hyppää sisältöön

Naispuolisille hakijoille myönnettävä yksi lisäpiste rajavartijan peruskurssin opiskelijavalinnassa on perusteltua (TAS 110/2022, annettu 1.9.2022)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko Raja- ja merivartiokoulun rajavartijan peruskurssin opiskelijavalinta tasa-arvolain mukainen, kun naispuolisille hakijoille myönnetään yksi lisäpiste. 

Rajavartijan peruskurssille hakeneille naisille on käytännössä vuodesta 2013 lähtien myönnetty yksi lisäpiste sen perusteella, että hakija oli suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Aseellisen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen on laissa säädetty edellytys rajavartijan peruskurssille valitsemiselle ja myös sotilasvirkaan nimittämiselle. Lisäpisteen myöntämisperusteeksi muutettiin vuonna 2022 hakijan sukupuoli, koska se on lisäpisteen tosiasiallinen peruste.

Rajavartiolaitos perustelee käytäntöään sillä, että rajatarkastuksen suorittaminen voi esimerkiksi edellyttää henkilötarkastusta, jossa noudatetaan sekä rajavartiolakia että pakkokeinolakia. Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää siis, että rajavartijana työskentelee riittävä määrä sekä miehiä että naisia. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on tasa-arvolain tarkoittama väliaikainen suunnitelmaan perustuva erityistoimi, jolla pyritään tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen. Naisten erityiskohtelusta luovutaan, kun naisten osuus rajavartijoista saadaan nostettua tavoitteen mukaiseen määrään.

Käytännössä naisten osuuteen rajavartijoista on mahdollista vaikuttaa vain opiskelijavalintojen yhteydessä, koska Raja- ja merivartiokoulu on ainoa reitti vakituiseen rajavartijan virkaan. Raja- ja merivartijoista vain 8 prosenttia sekä upseereista noin 3 prosenttia on naisia. Naisten osuus sotilasviroista on kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2018 jälkeen. 

Naispuolisille hakijoille annettava lisäpiste perustuu Raja- ja merivartiokoulun väliaikaiseksi tarkoitettuun suunnitelmaan, jonka taustalla on paitsi tavoite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa myös Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien asianmukainen hoitaminen. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että lisäpisteen antaminen sukupuolen perusteella on näin ollen tasa-arvolain kannalta perusteltua.  

30.09.2022