Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle tasa-arvovaltuutetun eduskuntakertomuksesta 2022 (TAS 249/2022, annettu 24.5.2022)

Tasa-arvovaltuutettu oli eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana kertomuksestaan eduskunnalle 25.5.2022. 

Tasa-arvovaltuutetusta annetun lain (1328/2014) 5 §:n mukaan tasa-arvovaltuutettu antaa eduskunnalle kerran neljässä vuodessa kertomuksen tasa-arvon toteutumisesta. 

Tasa-arvovaltuutettu käsitteli eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa eduskuntakertomuksen 2022 suosituksia sekä keskeisiä teemoja: 

  • oikeussuojaan liittyviä ongelmia sekä tarpeita oikeussuojan parantamiseen
  • työelämään, kuten palkka-avoimuuteen ja perhevapaauudistukseen liittyviä tasa-arvokysymyksiä
  •  translainsäädäntöön ja sukupuolivähemmistöjen asemaan liittyviä muutostarpeita 
  • sukupuolistunutta väkivaltaa, häirintää ja vihapuhetta sekä
  •  oppilaitosten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. 

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan liitteenä (pdf).

25.05.2022