Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun suositus sukupuoltaan korjaavien henkilöiden opinto- ja tutkintotodistuksista (OKM/8/591/2013, annettu 27.8.2013)

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutettu suosittelevat, että koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, korkeakoulut, tutkintotoimikunnat ja Ylioppilastutkintolautakunta antavat pyydettäessä tutkintotodistukset sekä todistukset opinto- ja tutkintosuorituksista sukupuoltaan korjaaville henkilöille uusilla henkilötiedoilla. Todistukset voidaan antaa uusilla nimitiedoilla jo etunimen muututtua. Todistuksen antaja voi varmistaa nimi- ja/tai henkilötiedot esimerkiksi virkatodistuksesta tai henkilökortista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aiemman, vuonna 1997 antaman suosituksen perusteella on annettu uusia tutkinto- ja muita päättötodistuksia, mutta edelleen on tarpeen yhtenäistää käytäntöjä ja lisätä tietoisuutta asiasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutettu uudistavat suosituksen myös sukupuolivähemmistöjen asemaa koskevien uusien kansainvälisten ja kotimaisten linjausten vuoksi. Linjauksissa on painotettu sukupuoltaan korjaavien henkilöiden oikeutta yksityisyyden suojaan ja syrjimättömyyteen.

Suositus taustoineen kokonaisuudessaan suomeksi ja ruotsiksi:

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun suositus sukupuoltaan korjaavien henkilöiden tutkintotodistuksista sekä opinto- ja tutkintosuorituksia koskevista todistuksista (OKM/8/591/2013) .pdf (345.1 kt )

Undervisnings- och kulturministeriets och jämställdhetsombudsmannens rekommendation om examensbetyg samt intyg över studie- och examensprestationer för personer som genomgår könskorriering (OKM/8/591/2013) .pdf (354.4 kt )

06.09.2013