Diskrimineringsförbjud i skolor och vid läroanstalter

En ung man sitter inomhus på en trappa.

Jämställdhetslagen förbjuder läroanstalter och övriga samfund som erbjuder utbildning och undervisning från att missgynna en person på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck

  • vid antagning av elever och studerande
  • då undervisningen anordnas
  • vid bedömning av studieprestationer
  • i läroanstaltens eller samfundets ordinarie verksamhet
  • på det sätt som avses i jämställdhetslagens bestämmelse om allmänt diskrimineringsförbud.

Läroanstaltens förfarande ska även anses utgöra förbjuden diskriminering om en person utsätts för

  • sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön och skolan eller enheten inte vidtar de åtgärder som är tillgängliga för att förhindra fortsatta trakasserier. Läroanstaltens eller samfundets ansvar börjar emellertid först då den ansvariga representanten informerats om trakasserierna.
  • diskriminering på det sätt som avses i jämställdhetslagen på grund av order eller anvisning om diskriminering.

Jämställdhetslagens diskrimineringsförbud som gäller skolor och läroanstalter berör inte undervisningens innehåll eller ordnandet av utbildningen. Därför har läroanstalten ingen utredningsskyldighet gällande utbildningens struktur, lärokurser, examina eller innehåll.