Hyppää sisältöön

Yliopistojen käyttäjätunnukset ja sukupuolensa korjaavien tilanne (TAS 463/2021, annettu 20.1.2022 ja TAS 306/2020, annettu 3.9.2020)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin ottamaan kantaa yliopistojen IT-järjestelmien tasa-arvoisuuteen sukupuolensa korjaavien kannalta. Yhteydenottaja kertoi, että yliopistoissa Haka-käyttäjätunnus on muodostettu sukupuolen korjaamisprosessia edeltäneen nimen alkukirjaimista. Tunnus ei sisällä vanhaa nimeä kokonaan, vaan ainoastaan sen alkukirjaimia, mutta asian vaikutus transihmisten opiskelu- ja työhyvinvointiin on suuri. 

Jokaisen kurssin opettaja näkee, että oppilaalla on käyttäjätunnus, joka ei vastaa hänen nimeään. Silloin oppilas joutuu ilman suostumustaan arvioinnin kohteeksi siitä, onko nimen vaihtumisen syy ollut transsukupuolisuus vai jokin muu. Tämä voi johtaa opintojen välttelyyn, ahdistuksen lisääntymiseen ja lopulta koulutuksen keskeytymiseen. Myös työntekijöiden verkkopalavereissa IT-käyttäjätunnus näkyy kaikille osallistujille.

Yhteydenottajan mukaan yliopistoihin olisi tärkeää saada yhteiset menettelyohjeet nimen etukirjainten korjaamisesta käyttäjätunnuksiin, kun opiskelijan tai työntekijän nimi muuttuu sukupuolen korjaamisen yhteydessä. Tällä hetkellä yliopistoissa käsitellään tilanteet yksittäistapauksina.  Käytännöt nimikirjainten vaihtamisessa uuden nimen mukaisiksi ovat erilaiset eri yliopistoissa ja myös samassa yliopistossa eri aikoina. Käytännössä transihmiset eivät saa vaihdetuksi aiemman nimensä etukirjaimia pois käyttäjätunnuksesta tai se on hyvin vaikeaa. Transihmiset ja käyttäjätunnuksiin muutoksia tekevät IT-henkilöstö joutuvat selvittelemään samaa tilannetta yhä uudelleen. 

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että laissa väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestö-tietoviraston varmennepalveluista (661/2009) on säädetty rajoituksista luovuttaa tieto transsukupuolisen sukupuolen vahvistamisesta sekä tieto hänellä välittömästi ennen sukupuolen vahvistamista olleesta entisestä henkilötunnuksesta ja mahdollisesta entisestä etunimestä. 

Tasa-arvolaissa on syrjinnän kiellot sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Ne suojaavat syrjinnältä erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, kuten transsukupuolisia. Tasa-arvolaissa on lisäksi asetettu viranomaisille, koulutuksen järjestäjille ja työnantajille velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Tämä velvoite pitää ottaa huomioon myös oppilaitosten ja työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmissa.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että tieto ihmisen transsukupuolisuudesta ja sukupuolen korjaamisesta kuuluu yksityisyyden piiriin. Transsukupuolisuuden esiin tuleminen voi altistaa ihmisen syrjinnälle. Käyttäjätunnuksissa, joiden osana on alkukirjaimia henkilön aikaisemmasta nimestä, ongelmat yksityisyyden suojan ja syrjinnän ennaltaehkäisemisen kannalta eivät ole yhtä suuret kuin koko nimen tai henkilötunnuksen näkymisen kohdalla. Kuitenkin jo alkukirjaimien ristiriita korjatun sukupuolen mukaisen nimen alkukirjainten kanssa aiheuttaa huolta transsukupuolisuuden esiin tulosta ilman omaa suostumusta. Viittaukset vanhaan nimeen kuormittavat sukupuolensa korjanneiden opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvointia. 

Tasa-arvovaltuutettu suositteli, että IT-järjestelmissä ja niitä kehitettäessä otettaisiin huomioon transsukupuolisten ihmisten tarve yksityisyyden suojaan sekä siihen liittyvä syrjinnän ennalta ehkäisemisen näkökulma. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi niin, että heidän kohdallaan käyttäjätunnuksessa entiseen nimeen viittaavat kirjaimet saisi pyydettäessä helposti korjatuiksi vastaamaan uutta nimeä tai käyttäjätunnuksissa ei olisi nimeen viittavia alkukirjaimia. 

20.01.2022