Samarbete med elever och studerande

Det planmässiga arbetet som främjar jämställdheten mellan könen och som strävar till att utveckla läroanstaltens verksamhet utförs alltid i samarbete med personalen och eleverna eller studerandena. Eleverna och studerandena ska delta i det planmässiga arbetet som utförs på läroanstalten redan från början.

Arbete som endast utförs av personalen eller utbildningsanordnaren möter inte de krav som ingår i jämställdhetslagen om det planmässiga arbete som främjar jämställdheten som ska utföras på läroanstalten.

Då man främjar jämställdheten mellan könen på läroanstalter ska man beakta barnens ålder och utveckling. Desto yngre barn det är fråga om, desto viktigare är det att fundera på vad som är det ändamålsenligaste sättet att inkludera barnen i jämställdhetsarbetet som utförs på läroanstalten.