Hyppää sisältöön

Tietylle sukupuolelle rajattujen työpaikkailmoitusten syrjivyys (TAS 279/2020, annettu 10.11.2020; TAS 323/2020 ja TAS 319/2020, annettu 26.11.2020)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut kolme lausuntoa liittyen avoimien tehtävien ilmoitteluun ja työnhakijoiden valintamenettelyyn. 

Yhdessä tapauksessa yritys oli ilmoittanut työnhakupalvelussa julkaistussa ilmoituksessa hakevansa kahta myyntiedustajaa (TAS 279/2020). Ilmoituksen mukaan työnhakijan tuli olla mies. Toisessa tapauksessa Facebook-palstalla sisällöntuottajaksi haettiin mies- tai muunsukupuolista henkilöä (TAS 323/2020). Kolmannessa tapauksessa työnvälitysilmoitus kauneushoitolan ajanvaraustehtäviin oli muotoiltu sukupuolineutraalisti, mutta miespuoliselle henkilölle oli todettu puhelimitse, että toimeksiantajan toiveena oli naispuolinen työnhakija (TAS 319/2020). 

Tasa-arvolain 14 pykälän mukaan työpaikkailmoitus voidaan suunnata tietylle sukupuolelle vain poikkeuksellisesti, jos painava tai hyväksyttävä syy edellyttää työn luonteen vuoksi siihen tiettyä sukupuolta.  Esimerkiksi näyttelijän rooliin voidaan valita sitä sukupuolta oleva henkilö, jota roolihahmo edustaa. Myös esimerkiksi henkilökohtaiseksi avustajaksi voidaan työsuhteen henkilökohtaisuuden vuoksi valita avustettavan toivomaa sukupuolta oleva henkilö. 

Toinen tasa-arvolaissa sallittu poikkeusmahdollisuus työhönotossa on tasa-arvolain 9 pykälän 4 kohdan mukaan se, että tietylle sukupuolelle suunnattu työpaikkailmoitus on osa työnantajan suunnitelmaan perustuvia, väliaikaisia sukupuolten tasa-arvoa edistäviä erityistoimia.  Tästä on tärkeä mainita jo työpaikkailmoituksessa.

Toisaalta työnantajan tulee tasa-arvolain 6 pykälän mukaan edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ja toimia muun muassa siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. 

Miespuolisia myyntiedustajia hakeva yritys perusteli ilmoitustaan sillä, että työhön kuuluisi fyysisesti raskaita tehtäviä. Tältä osin tasa-arvovaltuutettu totesi, että työhönotossa voidaan hyväksyttävästi kiinnittää huomiota hakijoiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mutta arvio ei saa perustua stereotyyppisiin sukupuolikäsityksiin. Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että työpaikkailmoituksen olleen tasa-arvolain vastainen. Yritys muutti ilmoitusta lausunnon jälkeen. 

Toisessa tapauksessa mies- tai muunsukupuolista sisällöntuottajaa perusteltiin naisvaltaisen työntekijäryhmän tasaisemman sukupuolijakauman ja moninäkökulmaisuuden tavoitteella. Tasa-arvovaltuutettu pitää tavoitetta ymmärrettävänä, mutta katsoi, että sen sijaan, että ilmoitus suunnattaisiin vain miehille ja muunsukupuolisille, hakuilmoituksessa voidaan toivoa hakemuksia kaikilta sukupuolilta. 

Kolmannessa tapauksessa ajanvaraustehtävien osalta työtä välittävä yritys totesi kyseessä olleen virhe menettelyssä ja että tehtävän täytössä huomioitaisiin kaikki hakijat sukupuolesta riippumatta. Yhdessäkään tapauksessa ketään ei ollut ehditty vielä rekrytoida tehtävään. Tasa-arvovaltuutettu kehotti lausunnoissaan työnantajia huolehtimaan, että menettelyt ovat vastaisuudessa tasa-arvolain säännösten mukaisia.
 

08.02.2021