Hyppää sisältöön

Tenniskilpailujen palkitsemiskäytäntö (TAS 399/2011, annettu 23.1.2012)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, onko Suomen Tennisliiton järjestämän Finnish Tennis Tour -kilpailun palkitsemiskäytäntö ristiriidassa tasa-arvolain kanssa, kun miesten sarjassa on jaossa suuremmat rahalliset palkinnot kuin naisten sarjassa.

Tennisliiton tasa-arvovaltuutetulle toimittamassa selvityksessä todetaan, ettei miehille ja naisille voida maksaa samansuuruisia rahallisia palkintoja muun muassa siksi, että miesten sarjassa on enemmän osallistujia kuin naisten sarjassa. Miesten sarjan voittaja joutuu näin ollen tekemään enemmän töitä kuin voittaja naisten sarjassa. Toinen syy naisten pienempiin rahapalkintoihin on Tennisliiton mukaan se, että palkintorahat koostuvat pelaajien maksamista osallistumismaksuista. Koska naisten sarjassa on vähemmän osallistujia, myös osallistumismaksuja ja sen myötä palkintorahoja kertyy vähemmän.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä, että yhteiskunnassa tuetaan tasapuolisesti tyttöjen ja naisten sekä poikien ja miesten urheilu- ja liikuntaharrastuksia. Sukupuolten välinen tasa-arvo tulisi nähdä ennen kaikkea yhtäläisten mahdollisuuksien ja resurssien tarjoamisena, jossa painotetaan tasa-arvoista kohtelua, asenteita ja käytännön tekoja.

Tasa-arvon kannalta on olennaista, että kaikilla on tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja liikuntaa, saada asiantuntevaa valmennusta, osallistua kilpailuihin sekä saada yhtäläinen tunnustus kilpailusuorituksistaan. Vaatimus tosiasiallisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisesta tulisi ottaa huomioon kaikessa urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Myös urheilukilpailujen palkitsemiskäytännössä tulisi noudattaa tasa-arvon periaatetta, eikä suorituksen arvostuksen ja siitä saatavan tunnustuksen tulisi olla riippuvainen henkilön sukupuolesta.

Tasa-arvovaltuutettu on vakiintuneesti katsonut, ettei naisilta edellytetty miehiin nähden helpompi tai fyysisesti vähäisempi suoritus välttämättä aseta naisia miehiä parempaan tai helpompaan asemaan, vaan ainoastaan tasoittaa naisten ja miesten fysiologisista eroista johtuvaa fyysisen suorituskyvyn välistä eroa. Se, että miesten luokkavoittaja joutuu tenniskilpailussa mahdollisesti voittamaan useamman vastustajan kuin pienemmän osallistujamäärän luokkavoittaja naisten sarjassa tai mahdollisesti pelaamaan pidempiä otteluita ei sinällään antaisi hyväksyttävää syytä maksaa pienempää palkintoa naistensarjaan osallistuville.

Lausunnossa todetaan, että palkitsemiskäytäntö, jossa rahapalkinnot rahoitetaan miesten sarjan osalta miespelaajien osallistumismaksuin ja naisten sarjan osalta naispelaajien osallistumismaksuin, ei ole tasa-arvolain vastainen. Palkitsemiskäytännön ei voida kuitenkaan katsoa edistävän naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu esittikin Tennisliitolle toiveen, että se harkitsisi sellaisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalta edistyksellisemmän palkitsemiskäytännön käyttöönottoa, jossa urheilijalle annetaan yhtäläinen tunnustus urheilusuorituksesta hänen sukupuolestaan riippumatta.

Lisäksi tasa-arvovaltuutettu muistuttaa Suomen Tennisliittoa siitä, että mikäli erisuuruisia rahapalkintoja jaettaisiin kilpailussa, jossa naisten ja miesten sarjassa on yhtä monta osallistujaa, palkitsemiskäytäntö asettaisi naispelaajat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan. Koska palkintojen eroa ei voisi perustella osallistumismaksuista saaduilla tuloilla, kilpailun järjestäjä olisi vastuussa sellaisen tapahtuman järjestämisestä, joka olisi ristiriidassa tasa-arvolain kanssa.


Tennisliitto muutti palkinnot samansuuruisiksi

Valtuutetun 2.2.2012 saaman tiedon mukaan Suomen Tennisliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan, että liiton kilpailusarja, Finnish Tennis Tourin, osakilpailussa maksetaan tästä vuodesta lähtien naisille ja miehille yhtä suuret palkintosummat.

02.02.2012