Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu: Sukupuolivähemmistöjä koskevat syrjinnän kiellot selkeiksi EU:ssa ja Suomessa

Tasa-arvovaltuutettu puhui EU-parlamentin LGBT-työryhmän seminaarissa 26.9. lainsäädännön haasteista koskien transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeusasemaa.  

- On erittäin tärkeää, että EU-säädöksiin saataisiin nimenomaiset kiellot syrjinnästä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Nykyisiä säädöksiä ja oikeuskäytäntöä tulkitsemalla voidaan jossain määrin turvata transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden oikeusasemaa. Olisi kuitenkin aivan eri asia heidän oikeussuojansa kannalta, jos heitä koskevat syrjinnän kiellot saataisiin EU:ssa säädöstasolle, tasa-arvovaltuutettu painotti.

- EU-säädösten merkitys erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeusturvalle on suuri, koska he ovat alttiita joutumaan syrjinnän kohteiksi ja heikossa asemassa kamppaillakseen itse oikeuksiensa puolesta jokaisessa jäsenmaassa erikseen. Heidän kohdallaan EU-oikeuden tarjoamasta minimisuojasta tulee siis käytännössä helposti maksimi. Selkeiden syrjinnän kieltojen lisäksi on edistettävä aktiivisesti transihmisten ja intersukupuolisten tasa-arvoista asemaa sekä EU-tasolla että jäsenmaissa.

 

Suomessa sukupuolivähemmistöjen oikeudellisen aseman turvaamisessa on edetty EU:n tuomioistuinratkaisujen pohjalta Suomen eduskunnan ja myös tuomioistuimen linjauksiin, joiden mukaan sukupuolisyrjinnän kielto ulottuu myös sukupuoltansa korjaaviin henkilöihin. Tasa-arvovaltuutettu on tulkinnut perustuslain pohjalta, että tasa-arvolakia voidaan soveltaa laajasti kaikkiin sukupuolivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin.

 

Suomen eduskunta päätti 2010, että sukupuolivähemmistöjä koskevat säännökset on saatava tasa-arvolakiin. Tasa-arvolain muuttaminen on tältä osin edennyt hallituksenesityksen luonnokseen. Lakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka kieltävät syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Ehdotuksessa on myös säännös sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoisen aseman edistämisestä.

Euroopan parlamentin LGBT-työryhmän järjestämässä Trans and intersex issues - Challenges for EU law -seminaarissa esiteltiin Euroopan komission teettämää tuoretta tutkimusta transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden syrjinnästä EU:ssa ja sen jäsenmaissa.

Euroopan komission julkaisema tutkimusraportti: Trans and intersex people. Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression (2012)

Tasa-arvovaltuutettu julkaisi keväällä 2012 oman selvityksensä sukupuolivähemmistöjen asemasta Suomen lainsäädännössä ja viranomaiskäytännöissä: Selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta

26.09.2012