Hyppää sisältöön

Selvitys sukupuolisyrjintää koskevasta oikeuskäytännöstä vuosina 2008-2011

Ihmisoikeusliitto on tehnyt tasa-arvovaltuutetun toimeksiannosta selvityksen tasa-arvolain ja rikoslain työsyrjintäsäännöksen soveltamisesta oikeuskäytännössä vuosina 2008-2011.


Selvityksessä on käytetty aineistona käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden antamia sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tuomioita sekä hallinto-oikeuksissa käsiteltyjä sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä tapauksia.

Käräjäoikeuksissa käsiteltiin tarkastelujakson aikana 100 tasa-arvolakiin perustuvaa riita-asiaa. Enemmistö juttujen kantajista oli naisia. Vastapuolena oli useimmiten julkisen sektorin toimija (71 tapauksessa).  Syrjintäepäily liittyi 30 tapauksessa työhönottoon, 12 tapauksessa palkkaukseen ja 10 tapauksessa työsuhteen päättämiseen tai irtisanomiseen. Tasa-arvolain mukaista hyvitystä määrättiin 16 tapauksessa, joissa pienin hyvitys oli 300 euroa ja suurin 15 000 euroa. Lisäksi 18 jutussa päädyttiin sovintoon, jonka yhteydessä maksettiin korvausta 2000-12 000 euroa.

Käräjäoikeuksissa ratkaistiin vuosina 2008-2011 yhteensä 19 sellaista työsyrjintärikosasiaa, joissa syrjintäepäily liittyi sukupuoleen. Suurimmassa osassa näistä oli kysymys irtisanomisesta tai työsuhteen päättämisestä. Enemmistössä tapauksista annettiin langettava tuomio.

Syrjintä raskauden perusteella näyttää edelleen olevan ongelma. Tasa-arvolakiin perustuvissa riita-asioissa raskaudesta oli kyse 17 tapauksessa ja rikoslain työsyrjintäkiellon perusteella käsitellyistä jutuista 13 tapauksessa. Tarkastelujaksolla eli vuonna 2011 annettiin myös ensimmäinen oikeuden ratkaisu transukupuolisen työntekijän syrjinnästä.

Hallinto-oikeuksissa käsiteltiin vuosina 2008-2011 yhteensä 144 tasa-arvoon liittyvää tapausta. Niistä 120 koski virantäyttöä ja 12 kunnallisten toimielinten jäsenten valintaa tai toimielimen kokoonpanoa. Valituksentekijöistä enemmistö oli naisia (82, miehiä 59).  Hallinto-oikeuksien mukaan 20 tapauksessa oli rikottu tasa-arvolakia, 12 valitusta jätettiin käsittelemättä tai raukesi.

Korkein oikeus antoi tarkastelujaksolla ratkaisut kolmessa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevassa asiassa. Tapaukset koskivat naispappeutta, tuomareiden palkkausjärjestelmän uudistamista sekä seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut käsiteltävänä tapauksia, joissa viranhakija tai viranhaltija on kieltäytynyt toimittamasta jumalanpalvelusta naispapin kanssa.

Tarkempia tietoja ja kuvauksia oikeustapauksista voit lukea selvityksestä:
Tasa-arvolain ja rikoslain työsyrjintäsäännöksen soveltaminen oikeuskäytännössä vuosina 2008-2011.pdf (580.4 kt )

Vuonna 2009 julkaistu Ihmisoikeusliiton selvitys oikeuskäytännöstä (tiivistelmä) ja selvitys kokonaisuudessaan:
Tasa-arvolain soveltaminen oikeuskäytännössä vuosina 2005-2008 sekä työsyrjintärikospykälän soveltaminen oikeuskäytännössä vuosina 2000-2008.pdf (88.3 kt )

Lisätietoja: toimistopäällikkö Anja Nummijärvi, (09) 1607 3238, 02951 63154

26.06.2012