Hyppää sisältöön

Raskaussyrjintäepäily toimitusjohtajan irtisanomisessa (TAS 1/2011, annettu 28.12.2011)

Lausunnonpyytäjä oli hoitovapaalla toimitusjohtajan tehtävästä, kun emoyritys myytiin uudelle omistajalle. Omistajanvaihdoksen jälkeen naista pyydettiin keskeyttämään hoitovapaansa. Koska hän ei voinut suostua vaatimukseen lapsen hoitojärjestelyjen takia, hänet irtisanottiin. Lausunnonpyytäjä epäili irtisanomisen tapahtuneen sen vuoksi, että hän oli perhevapaalla, eikä voinut välittömästi työnantajan vaatimuksesta palata takaisin töihin. Työnantajayritys kiisti selvityksessään syrjintäepäilyn ja ilmoitti, että irtisanomisen peruste liittyi toimitusjohtajana työskennelleen naisen työskentelytaitoihin.

Tasa-arvolakia voidaan soveltaa myös toimitusjohtajiin siltä osin kuin kysymys on oikeussuhteen päättämistä syrjivällä tavalla esimerkiksi raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai muun perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Työnantaja voidaan tällaisessa tapauksessa tuomita maksamaan tasa-arvolaissa tarkoitettua hyvitystä. Irtisanominen tapahtui perhevapaan aikana, joten voitiin pitää uskottavana, että toimitusjohtajan irtisanominen johtui perhevapaan käyttämisestä. Koska tasa-arvolaki kieltää syrjinnän esimerkiksi perhevapaiden takia, työnantajan voitiin olettaa syyllistyneen syrjintään. Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus kumota syrjintäolettama osoittamalla, että tässä tapauksessa toimitusjohtajan irtisanomiseen on ollut jokin muu hyväksyttävä syy.

Tasa-arvovaltuutettu ei voi kirjallisessa lausuntoprosessissa ottaa kantaa sellaisiin näyttökysymyksiin, jotka vaativat esimerkiksi suullista todistelua. Varsinaisen näytön esittäminen ja sen seikan ratkaiseminen, oliko lausunnonpyytäjää syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, tapahtuu käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan mahdollisesti ajettavan hyvityskanteen käsittelyn yhteydessä.

 

28.12.2011