Hyppää sisältöön

Nyt on aika toimia sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien vahvistamiseksi

30.06.2022
Päivi Ojanperä

Oslon sateenkaarikansaan kohdistunut järkyttävä tapahtuma on koskettanut meitä kaikkia. Vihan ilmaisut sateenkaari-ihmisiä kohtaan pelottavat varmasti monia Suomessakin. Priden merkitys on tällä hetkellä kirkas: Pride on ensisijaisesti ihmisoikeuksien puolustamisen ja vahvistamisen tapahtuma. Nyt on entistäkin tärkeämpi näyttää yhdessä, että me uskomme tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan ja sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksiin ja että meitä on paljon. 

Suomessa on vielä paljon tehtävää sukupuolivähemmistöjen aseman ja ihmisoikeuksien parantamiseksi. Translakin esitysluonnos on tarkoitus käsitellä eduskunnassa elokuussa. Annoimme eduskuntakertomuksessamme huhtikuussa suositukset translain uudistamiseen liittyen:

  1. Lakiuudistuksessa pitäisi huomioida alaikäisten asema. Valmistelussa tulee painottaa ihmisoikeusperusteisuutta ja lapsen oikeuksia. Lainsäädännössä pitää ottaa huomioon lapsen etu ja henkilökohtainen koskemattomuus sekä lapsen iän ja kehitystason vaikutus. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoi tasa-arvovaltuutetun eduskuntakertomuksesta antamassaan mietinnössä, että vaatimus täysi-ikäisyydestä juridisen sukupuolen korjaamiseksi on ongelmallinen ja heikentää translasten ja -nuorten asemaa.
     
  2. Lakiuudistuksessa pitäisi huomioida myös muunsukupuoliset henkilöt. Ylipäätään lainsäädännössä ei ole huomioitu riittävästi muunsukupuolisten asemaa. 
     
  3. Intersukupuolisten lasten kiireettömistä lääketieteellisistä toimenpiteistä on pidättäydyttävä, kunnes lapsella on mahdollisuus antaa tietoon perustuva suostumus. Oikeuksien tehokas toteutuminen olisi turvattava lain tasoisella sääntelyllä Uudistuksessa on otettava huomioon alaikäisten asema. 
     
  4. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ei saisi estää hedelmöityshoitojen saamista. 

Tasa-arvovaltuutetulle tulee säännöllisesti yhteydenottoja sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyen. Yhteydenotoissa on viime aikoina lisääntynyt vanhempien huoli trans- ja muunsukupuolisten lasten ja nuorten kohtelusta ja siitä, osataanko heidät kohdata oikein esimerkiksi kouluissa. 

Sateenkaarinuorilla on tutkimusten mukaan muihin nuoriin nähden huomattavasti enemmän terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita. Sekä kansallisesti että Pohjoismaissa on selvitetty sateenkaarinuorten hyvinvointia ja kokemuksia syrjinnästä viime vuosina ja tulokset ovat huolestuttavia. Haluamme muistuttaa, että kouluilla ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella ja huomioida toiminnassaan, että koulut ja oppilaitokset ovat turvallisia kaikille. 

Myös erilaiset sukupuolittuneisiin tiloihin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina. Sukupuolen mukaan eriytetyt tilat, kuten pesu- ja pukeutumistilat, ovat monelle arkipäivää kouluissa, työpaikoilla, harrastuksissa ja palveluissa. Juuri näistä jokapäiväisistä ja arkisista käytännöistä, kuka mitäkin tilaa saa sukupuolen perusteella käyttää, ollaan enenevässä määrin yhteydessä tasa-arvovaltuutettuun. Kehityssuunta, jossa haastetaan sukupuolen mukaan määräytyviä palveluita tai tilankäyttöä, on nähtävissä niin Suomessa kuin muissa Euroopan maissa. Tasa-arvolaissa tai muuallakaan lainsäädännössä ei kuitenkaan oteta selvää kantaa sukupuolen mukaan eroteltuihin käytäntöihin ja tiloihin. Tasa-arvovaltuutettu onkin esittänyt, että lain tasolla linjattaisiin, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon sukupuolen mukaan eriytetyissä tiloissa ja palveluissa.

Jokaisella on oikeus elää ilman pelkoa syrjinnästä sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa vuoksi. Jos epäilet, että sinua on syrjitty sukupuolesi, sukupuoli-Identiteettisi tai sukupuolen ilmaisusi vuoksi, voit olla yhteydessä tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi. 

Neuvontapuhelimemme (puh. 0295 666 842) palvelee kesällä normaalisti: ma–ti klo 9–11 ja ke–to klo 13–15. 

Hyvää ja turvallista Helsinki Pridea kaikille! 

Päivi Ojanperä
viestintäasiantuntija