Hyppää sisältöön

Lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista (VM068:00/2017) (TAS 546/2018, annettu 05.02.2019)

Tasa-arvovaltuutettu vastasi valtiovarainministeriöltä saamaansa kuulemispyyntöön sukupuolten tasa-arvoon liittyvän toimivaltansa näkökulmasta. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että on hyvä, että kaikissa väliraportissa esille tuoduissa malleissa henkilötunnuksesta ei enää ilmenisi henkilön oikeudellinen sukupuoli.

Tämä ennaltaehkäisisi sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää sekä parantaisi transihmisten ja intersukupuolisten yksityisyydensuojaa. Mikäli henkilötunnuksesta poistettaisiin sukupuolimerkintä, etuna olisi myös, että transsukupuoliset eivät enää tarvitsisi uutta henkilötunnusta sukupuolen vahvistamisen yhteydessä eikä heidän tarvitsisi uusia esimerkiksi henkilöllisyystodistustaan ja työ- ja opiskelutodistuksiaan.  Se, että henkilötunnuksesta ei ilmenisi sukupuoli, auttaisi myös intersukupuolisia henkilöitä.

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa sitä, että sukupuoli ei enää tulevaisuudessa näkyisi henkilötunnuksesta ja henkilöllisyystodistuksesta. On kuitenkin tärkeää, että tiedot ihmisten oikeudellisesta sukupuolesta, joita ovat tällä hetkellä nainen ja mies, ovat edelleen tallennettuina esimerkiksi väestötietojärjestelmään ja muihin henkilörekistereihin ja että ne ovat käytettävissä niissä tilanteissa, joissa tietoa sukupuolesta tarvitaan.  

Tiedot sukupuolesta ovat tärkeitä seurattaessa naisten ja miesten asemaa yhteiskunnassa ja suunniteltaessa ja toteutettaessa niiden pohjalta yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä. Tietoa tarvitaan tilastoja ja tutkimuksia varten sekä edistettäessä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.   Tilanteita, joissa sukupuolta koskevalla tiedolla on merkitystä, on paljon ja on tärkeää, että sukupuoleen liittyvät tiedot ovat tällöin olemassa ja tarvittaessa saatavilla. 

14.03.2019