Toimi fiksusti työhönottotilanteissa

 • Keskity hakijan pätevyyteen. Hakijan perhetilanne, vanhemmuus tai raskaus eivät ole työnhaussa oleellisia asioita. Etsit pätevintä tekijää ja teille sopivinta tyyppiä. Onko hakijalla sitä osaamista, jota tehtävässä tarvitaan? Kohtele hakijoita tasa-arvoisesti ja reilusti.
   
 • Älä kysy lainvastaisia kysymyksiä. Varmista, että tunnet työhönoton lainmukaiset periaatteet ja hyvät käytännöt. Lainvastaisia ovat esimerkiksi kysymykset hakijan perhetilanteesta ja -suunnitelmista. Fiksu työnantaja ei kysele niistä edes kautta rantain eikä tee niistä oletuksia.
   
 • Muista, että raskaus ei ole peruste tehdä työsuhteesta määräaikaista tai lyhentää sen kestoa.

Toimi fiksusti työsuhteen aikana

 1. Jos käy ilmi, että työntekijä on raskaana, muista onnitella! Työntekijän tulee ilmoittaa raskaudesta 2 kuukautta ennen aiotun raskausvapaan alkua.
   
 2. Ota huomioon raskaana olevan työntekijän terveys ja turvallisuus. Tarvittavat työsuojelutoimet selvitetään sen jälkeen, kun työntekijä on valittu.
   
 3. Raskaus ei saa vaikuttaa työntekijän asemaan. Mieti, miten kohtelisit raskaana olevaa, jos hän ei olisi raskaana. Toimi sen mukaan.
   
 4. Tsemppaa raskaana olevaakin urapolulla! Raskaus ei ole este työssä kehittymiselle, koulutukselle tai etenemiselle.
   
 5. Raskaus tai perhevapaa ei ole peruste päättää työsuhdetta. Tämä koskee myös koeaikaa.
   
 6. Muista, että vanhemmuuteen liittyvät vapaat ovat lopulta lyhyitä. Jos olet löytänyt hyvän työntekijän, pidä hänestä kiinni!

Toimi fiksusti työntekijän palatessa perhevapaalta

 1. Sovi raskaana olevan työntekijän kanssa, miten pidätte yhteyttä perhevapaan aikana. Valmistele perhevapaalta palaavan työntekijän töihin tuloa hyvissä ajoin.
   
 2. Muistathan, että perhevapaalta palaavalla on oikeus ensisijaisesti entisiin tehtäviinsä ja jos se ei ole mahdollista, vastaaviin tehtäviin. Sijainen ei voi korvata perhevapaalta palaavaa työntekijää.