Hyppää sisältöön

Raskaussyrjintä

Laki kieltää yksiselitteisesti syrjinnän raskauden tai perhevapaiden vuoksi.

Siitä huolimatta kaikilla aloilla, joilla naiset työskentelevät, on edelleen tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta tai perhevapaasta vaikuttaa työsuhteeseen. 

Tältä sivustolta löydät käytännön ohjeita, jos epäilet syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella. 

Kysy neuvoa

Raskaussyrjintä on merkittävä työelämän tasa-arvo-ongelma

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä vaikuttavat monin eri tavoin naisten urasuunnitelmiin ja nuorten aikuisten ajatuksiin perheen perustamisesta. Ne vaikuttavat myös perhevapaiden tasapuoliseen käyttämiseen vanhempien välillä.

Tasa-arvolaki kieltää yksiselitteisesti työntekijän syrjinnän raskauden tai perhevapaiden perusteella. Siitä huolimatta on edelleen tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen.

Tasa-arvovaltuutetun työssä raskaus- ja perhevapaasyrjintä näkyy jatkuvasti. Yli puolet työelämää koskevista tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen tulevista puheluista koskee syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella. Kirjallisista yhteydenotoista kolmasosa liittyy raskaussyrjintään.

Raskauteen ja perhevapaisiin liittyviä syrjintäepäilyjä ilmoitetaan tasa-arvovaltuutetun lisäksi säännöllisesti myös työsuojeluviranomaisille, poliisille ja ammattiliittoihin.

Raskaussyrjintää esiintyy laajasti koulutustaustasta ja ammattialasta riippumatta. Syrjintään syyllistynyt työnantaja voi olla yritys, kunta, viranomainen, järjestö tai seurakunta.

Riski joutua syrjityksi raskauden ja perhevapaiden vuoksi on suuri erityisesti epävarmassa työmarkkinatilanteessa, kuten määräaikaisina, osa-aikaisina, vuokratyössä tai nollasopimuksilla työskentelevillä naisilla.

Myös miehet saattavat kohdata syrjintää halutessaan käyttää perhevapaaoikeuttaan.