Hyppää sisältöön

Perhevapaata käyttävän työntekijän oikeus tulospalkkioon (TAS 642/2022, annettu 20.6.2023)

Tasa-arvovaltuutetun lakisääteisiin tehtäviin kuuluu valvoa tasa-arvolain syrjinnän kiellon noudattamista, jonka nojalla se on antanut lausunnon syrjiväksi todetusta tulospalkkiojärjestelmästä asiassa TAS/518/2020 marraskuussa 2021.  

Valtuutetun tehtäviin kuuluu lisäksi antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä. Tasa-arvovaltuutettu on siten vastannut yhteydenottajalle kysymyksiin lausunnon TAS/518/2020 tulkinnasta, 1.8.2022 voimaantulleen perhevapaauudistuksen vaikutuksista suhteessa tulospalkkio-oikeuteen sekä tasa-arvovaltuutetun lausunnon oikeusvaikutuksista. Tulkintaohje on kokonaisuudessaan luettavissa liitteenä.

21.06.2023