Hoppa till innehåll

Rätt till resultatbonus för en person som har familjeledighet (TAS 642/2022, givet 20.6.2023)

Jämställdhetsombudsmannens lagstadgade uppgifter innefattar att övervaka iakttagandet av förbudet mot diskriminering i jämställdhetslagen, och enligt detta har ombudsmannen i november 2021 gett ett utlåtande i ärendet TAS/518/2020 gällande ett resultatbonussystem som konstaterats vara diskriminerande.  

Till ombudsmannens uppgifter hör dessutom att ge information om jämställdhetslagstiftningen och praxisen gällande tillämpningen av denna. Jämställdhetsombudsmannen har således besvarat kontakttagarens frågor om tolkningen av utlåtandet TAS/518/2020, effekterna  av familjeledighetsreformen som trädde i kraft 1.8.2022 i förhållande till rätten till resultatbonus samt rättsverkan av jämställdhetsombudsmannens utlåtande. Hela tolkningsanvisningen finns i bilagan (på finska).

21.06.2023