Tilastotietoa

Kuvio 1. Tasa-arvovaltuutetulle tulleet yhteydenotot vuonna 2020 (kirjalliset ja puhelinyhteydenotot, yhteensä 900 kpl)

Vuonna 2020 tasa-arvovaltuutetulle tuli yhteensä 900 yhteydenottoa. Niistä 577 kpl (64 % yhteydenotoista) oli kirjallisia yhteydenottoja. Tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen tuli yhteensä 323 puhelinyhteydenottoa (36 % yhteydenotoista). 

Puhelinyhteydenottojen määrään vaikutti todennäköisesti vähentävästi se, että maaliskuusta 2020 elokuuhun 2020 puhelinneuvontaa annettiin soittopyyntöjen perusteella.  Normaaliin puhelinpäivystykseen siirryttiin jälleen syyskuussa. 

Kuvio 2. Kirjallisesti käsitellyt asiat vuonna 2020 (yhteensä 538 kpl)

Vuonna 2020 tasa-arvovaltuutettu käsitteli kirjallisesti yhteensä 538 asiaa. Nämä jakaantuivat seuraavasti:

  • syrjintään liittyvät asiat: 223 kpl
  • tasa-arvosuunnitelmien valvontaa ja edistämistä koskevat asiat: 27 kpl
  • kiintiöihin liittyvät asiat: 7 kpl
  • lausunnot muille viranomaisille: 68 kpl
  • tasa-arvolakia koskevat tiedostelut ja muut tietopyynnöt: 55 kpl
  • hallinto, viestintä ja muut asiat: 29 kpl
  • ei toimivaltaa asiassa: 129 kpl

Kuvio 3. Syrjintään liittyvät asiakasyhteydenotot 2016-2020

Taulukko 1. Syrjintään liittyvät yhteydenotot 2016-2020

 

Vuosi Puhelinyhteydenotot Kirjalliset yhteydenotot Yhteydenotot yhteensä
2016 139 112 251
2017 223 138 361
2018 279 274 550
2019 217 188 405
2020 165 252 418

 

Kuvio 4. Syrjintään liittyvät yhteydenotot 2016-2020 aiheittain

Raskaus- ja perhevapaasyrjintää koskevat yhteydenotot liittyvät usein myös palkkaan, työhönottoon, työn johtamiseen ja työoloihin sekä palvelussuhteen päättämiseen. Tässä taulukossa ne on merkitty raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvien yhteydenottojen sarakkeeseen.

Taulukko 2. Syrjintään liittyvät yhteydenotot 2016-2020 aiheittain

 

Asiaryhmä 2016 2017 2018 2019 2020
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä 63 87 143 132 142
Syrjinnän yleiskielto 47 57 102 57 80
Syrjintä tavaroiden ja palveluiden saatavuudessa ja hinnoittelussa 33 58 73 36 50
Työhönottosyrjintä 34 54 68 43 62
Palkkasyrjintä 24 42 58 54 29
Syrjintä työtä johdettaessa, työoloissa jne. 14 15 46 34 16
Palvelussuhteen päättäminen  21 30 21 26 7
Häirintä työpaikoilla 10 11 13 4 10
Syrjivä ilmoittelu 9 16 15 5 7
Syrjintä oppilaitoksissa 7 18 16 12 14
Syrjintä etujärjestöissä 0 0 3 1 1

Raskaus- ja perhevapaasyrjintää koskevat yhteydenotot liittyvät usein myös palkkaan, työhönottoon, työn johtamiseen ja työoloihin sekä palvelussuhteen päättämiseen. Tässä taulukossa ne on merkitty raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvien yhteydenottojen sarakkeeseen.