Tilastotietoa

Kuvio 1. Tasa-arvovaltuutetulle tulleet yhteydenotot vuonna 2022 (kirjalliset ja puhelinyhteydenotot, yhteensä 929 kpl)

Vuonna 2022 tasa-arvovaltuutetulle tuli yhteensä 929 yhteydenottoa. Niistä 645 kpl oli kirjallisia yhteydenottoja (69 % yhteydenotoista) . Tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen tuli yhteensä 284 puhelinyhteydenottoa (31 % yhteydenotoista). 

Kuvio 2. Kirjallisesti käsitellyt asiat vuonna 2022 (yhteensä 664 kpl)

Vuonna 2022 tasa-arvovaltuutettu käsitteli kirjallisesti yhteensä 664 asiaa. Nämä jakaantuivat seuraavasti:

  • syrjintään liittyvät asiat: 233 kpl

  • tasa-arvosuunnitelmien valvontaa ja edistämistä koskevat asiat: 67 kpl

  • kiintiöihin liittyvät asiat: 2 kpl

  • lausunnot muille viranomaisille: 90 kpl

  • tasa-arvolakia koskevat tiedostelut ja muut tietopyynnöt: 64 kpl

  • hallinto, viestintä ja muut asiat: 63 kpl

  • ei toimivaltaa asiassa: 145 kpl

Kuvio 3. Syrjintään liittyvät asiakasyhteydenotot 2018-2022

Taulukko 1. Syrjintään liittyvät yhteydenotot 2018-2022

 

Vuosi Puhelinyhteydenotot Kirjalliset yhteydenotot Yhteydenotot yhteensä
2018 279 274 550
2019 217 188 405
2020 165 252 418
2021 175 215 390
2022 165 252 380

 

Kuvio 4. Syrjintään liittyvät yhteydenotot 2018-2022 aiheittain

Raskaus- ja perhevapaasyrjintää koskevat yhteydenotot liittyvät usein myös palkkaan, työhönottoon, työn johtamiseen ja työoloihin sekä palvelussuhteen päättämiseen. Tässä taulukossa ne on merkitty raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvien yhteydenottojen sarakkeeseen.

Taulukko 2. Syrjintään liittyvät yhteydenotot 2018-2022 aiheittain

 

Asiaryhmä

2018 2019 2020 2021 2022
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä 143 132 142 76 66
Syrjinnän yleiskielto 102 57 80 93 90
Syrjintä tavaroiden ja palveluiden saatavuudessa ja hinnoittelussa 73 36 50 48 41
Työhönottosyrjintä 68 43 62 69 45
Palkkasyrjintä 58 53 29 49 45
Syrjintä työtä johdettaessa, työoloissa jne. 46 34 16 26 28
Palvelussuhteen päättäminen  21 26 7 26 10
Häirintä työpaikoilla 13 4 10 13 18
Syrjivä ilmoittelu 15 5 7 8 10
Syrjintä oppilaitoksissa 16 12 14 9 25
Syrjintä etujärjestöissä 3 1 1 2 0

Raskaus- ja perhevapaasyrjintää koskevat yhteydenotot liittyvät usein myös palkkaan, työhönottoon, työn johtamiseen ja työoloihin sekä palvelussuhteen päättämiseen. Tässä taulukossa ne on merkitty raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyvien yhteydenottojen sarakkeeseen.