Statistik

Figur 1. Skriftliga kontakter och kontakter per telefon 2022 (sammanlagt 929 st.)

Under 2022 kontaktades jämställdhetsombudsmannen sammanlagt 929 gånger, varav 645 st. (69 %) var skriftliga förfrågningar och 284 st. (31 %) telefonsamtal. 

 

Figur 2. Skriftligt behandlade ärenden 2022 (sammanlagt 664 st.)

Under året 2022 fattades beslut i 645 anhängiggjorda ärenden:

  • diskrimineringsärenden 233 st.

  • övervakning och främjande av jämställdhetsplanen: 67 st.

  • kvoter: 2 st.

  • utlåtanden till andra myndigheter: 90 st.

  • begäran om information om jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannens verksamhet: 64 st.

  • förvaltning, kommunikation och övriga ärenden: 63 st.

  • ingen behöriget i ärenden: 145 st.

Figur 3. Kundkontakter gällande diskriminering 2018-2022

Tabell 1. Kundkontakter gällande diskriminering 2018-2022

 

År Telefonkontakter Skriftliga kontakter Totalt
2018 279 274 550
2019 217 188 405
2020 165 252 418
2021 175 215 390
2022 165 252 380

 

Figur 4. Kundkontakter gällande diskriminering 2018-2022

Några av kontakterna gällande diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet gällde också lön, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. I tabellen ingår de dock i gruppen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

Tabell 2. Kundkontakter gällande diskriminering 2018-2022 

 

Ärendegrupp

2018 2019 2020 2021 2022
Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet 143 132 142 76 66
Allmänt diskrimineringsförbud 102 57 80 93 90
Diskriminering i prissättning och tillgång till varor och tjänster 73 36 50 48 41
Diskriminering vid anställning 68 43 62 69 45
Lönediskriminering 58 54 29 49 45
Diskriminerande utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållanden 46 34 16 26 28

Diskriminering vid avslutande av anställningsförhållande

21 26 7 26 10
Trakasserier på arbetsplatser 13 4 10 13 18
Diskriminerande annonsering 15 5 7 8 10
Diskriminering vid läroanstalter 16 12 14 9 25
Diskriminering i yrkesorganisation 3 1 1 2 0

Några av kontakterna gällande diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet gällde också lön, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. I tabellen ingår de dock i gruppen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.