Statistik

Figur 1. Skriftliga kontakter och kontakter per telefon 2020 (sammanlagt 900 st.)

Under 2020 kontaktades jämställdhetsombudsmannen sammanlagt 900 gånger, varav 577 st. (64 %) var skriftliga förfrågningar och 363 st. (36 %) telefonsamtal. 

Antalet kontakter per telefon minskade sannolikt på grund av att från mars 2020 till augusti 2020 gavs telefonrådgivning genom att vi ringde tillbaka till kunderna.  Vi återgick till vår normala telefonrådgivning i september. 

Figur 2. Skriftligt behandlade ärenden 2020 (sammanlagt 538 st.)

Under året 2020 fattades beslut i 538 anhängiggjorda ärenden:

  • diskrimineringsärenden 223 st.
  • övervakning och främjande av jämställdhetsplanen: 27 st.
  • kvoter: 7 st.
  • utlåtanden till andra myndigheter: 68 st.
  • begäran om information om jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannens verksamhet: 55 st.
  • förvaltning, kommunikation och övriga ärenden: 29 st.
  • ingen behöriget i ärenden: 129 st.

Figur 3. Kundkontakter gällande diskriminering 2016-2020

Tabell 1. Kundkontakter gällande diskriminering 2016-2020

 

År Telefonkontakter Skriftliga kontakter Totalt
2016 139 112 251
2017 223 138 361
2018 279 274 550
2019 217 188 405
2020 165 252 418

 

Figur 4. Kundkontakter gällande diskriminering 2016-2020

Några av kontakterna gällande diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet gällde också lön, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. I tabellen ingår de dock i gruppen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

Tabell 2. Kundkontakter gällande diskriminering 2016-2020 

 

Ärendegrupp 2016 2017 2018 2019 2020
Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet 63 87 143 132 142
Allmänt diskrimineringsförbud 47 57 102 57 80
Diskriminering i prissättning och tillgång till varor och tjänster 33 58 73 36 50
Diskriminering vid anställning 34 54 68 43 62
Lönediskriminering 24 42 58 54 29
Diksriminerande uttnytjande av arbetsledningksmakt och diskriminering i arbetsförhållanden 14 15 46 34 16
Palvelussuhteen päättäminen  21 30 21 26 7
Trakasserier på arbetsplatser 10 11 13 4 10
Diskriminerande annonsering 9 16 15 5 7
Diskriminering vid läroanstalter 7 18 16 12 14
Diskriminering i yrkesorganisation 0 0 3 1 1

Några av kontakterna gällande diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet gällde också lön, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. I tabellen ingår de dock i gruppen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.