Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet

Tasa-arvovaltuutettu ja valtioneuvoston kanslia ovat yhteisrekisterinpitäjiä, kun tasa-arvovaltuutettu käsittelee henkilötietoja valtioneuvoston yhteisissä tietojärjestelmissä.

Tasa-arvovaltuutetun käyttämä yhteisessä käytössä oleva tietojärjestelmä on tasa-arvovaltuutetun verkkosivuston julkaisuun käytettävä julkaisualusta YJA.

Valtioneuvosto on määritellyt yhteistyössä yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet. Tasa-arvovaltuutettu ja valtioneuvoston kanslia vastaavat siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yhteisrekisterinpitäjyydessä tarvitaan lakisääteinen peruste henkilötietojen luovuttamiselle tasa-arvovaltuutetun ja valtioneuvoston kanslian välillä.

Tasa-arvovaltuutettu vastaa omasta viranomaistoiminnastaan, kuten tietojen oikeellisuudesta ja rekisteröityjen eli mm. asiakkaidensa oikeuksien toteuttamisesta. Valtioneuvoston kanslia vastaa seuraavista yhteisten tietojärjestelmien tietosuoja-asioista:

  • teknisille ratkaisuille on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittelyperuste
  • tekninen turvallisuus ja kyky taata palveluiden luottamuksellisuus on toteutettu
  • sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukaisesti
  • järjestelmät noudattavat tietosuojaperiaatteita
  • tarvittavat tietosuojan vaikutustenarvioinnit toteutetaan.

Tasa-arvovaltuutetun kanssa asioiva voi käyttää tietosuojaoikeuksiaan yhtä lailla suhteessa kumpaankin yhteisrekisterinpitäjään. Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta löytyvät heidän tietosuojaan liittyvät yhteystietonsa.