Arbets- och studieintyg

Nya arbets- och studieintyg behövs vid könskorrigering.

Rekommendationer av jämställdhetsombudsmannen och arbetarskyddsmyndigheterna, utfärdat 15.06.2010

Vid könskorrigering är det är viktigt att förnya arbets- och studieintygen, så att de motsvarar personens nya namn och personbeteckning.

Då personer som genomgår könskorrigering söker arbete eller studieplats med gamla intyg, utsätts de för förbjuden diskriminering så som avses i jämställdhetslagen och deras integritet kränks.

Jämställdhetsombudsmannen och arbetarskyddsmyndigheterna rekommenderar att arbetsgivare utfärdar nya arbetsintyg med nya personuppgifter till personer som genomgår könskorrigering. Arbetsgivaren kan kontrollera personuppgifterna från till exempel ett ämbetsbevis.

Mer information: Jämställdhetsombudsmannens rådgivningsnummer: 0295 666 842 (må–to 9–11 och 13–15, fre 9–11).

Undervisnings- och kulturministeriet och jämställdhetsombudsmannen har den 27 augusti 2013 utfärdat en motsvarande rekommendation om förnyande av examensbetyg samt intyg över studie- och examensprestationer för personer som genomgår könskorrigering.