Jämställdhetsombudsmannens övervakar lagen om jämställdhet

Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger råd och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, om diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.

Uppgifter

  • att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, i synnerhet förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering
  • att informera om jämställdhetslagen och hur den skall tillämpas
  • att genom initiativ, råd och anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås
  • att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden av samhället
  • vidta åtgärder för att uppnå förlikning i diskrimineringsärenden som avses i jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen är en sjävständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Nuvarande jämställdhetsombudsmannen är Jukka Maarianvaara.

Jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara

Jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara stannar bredvid trädet och ler.

Jukka Maarianvaaras femåriga tjänstgöringsperiod (2017-2022) som jämställdhetsombudsman inleddes 18.4.2017. Han är utbildad jur. kand. från Åbo universitet (2000) och vicehäradshövding (2002). Maarianvaara avlade Master in Industrial and Employment Relations-examen (2017) vid Internationella arbetsorganisationens (ILO) utbildningscenter i Turin.
Maarianvaara arbetade som jurist, offentliga sektorns förhandlingschef och intressebevakningsdirektör för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy 2003–2017. Till tidigare anställningar hör bl.a. Amnesty Internationals avdelning i Finland, Säkerhets- och kemikaliverket (TUKES) och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. Maarianvaara auskulterade vid Vanda tingsrätt 2001–2002.

Åren 2005 - 2006 var Maarianvaara frivilligarbetare i  Ecuador via  Servicecentralen för utvecklingssamarbetets frivilligprogram Etelä (Söder).