Inskrivning av jämställdhetsplanen

Kartläggningen samt de åtgärder man kommit överens om ska antingen skrivas in i en separat jämställdhetsplan eller i någon annan av läroanstaltens planer. I planen skriver man även in tidtabeller och ansvarspersoner för de åtgärder man kommit överens om.

Jämställdhetsplanen behöver inte utarbetas som en separat handling, utan redogörelsen för jämställdhetsläget, åtgärderna och utvärderingen kan inkluderas i någon annan av läroanstaltens planer. Med tanke på uppföljningen och övervakningen är det ändå mycket viktigt att de delar som lagen kräver lätt går att hitta.

Läroanstalten kan även utarbeta en kombinerad operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan. Det lönar sig att utarbeta jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen, som utarbetas med stöd av diskrimineringslagen, tillsammans, eftersom det i båda fallen är fråga om att förebygga diskriminering och att utveckla en jämställd och jämlik inlärningsmiljö. Kraven på förfarandena då man utarbetar jämställdhetsplanen samt på planens innehåll ska uppfyllas även då den kombinerats med någon annan plan som utarbetats på läroanstalten.

Det är däremot inte ändamålsenligt att kombinera jämställdhetsplanen som strävar till att utveckla läroanstaltens verksamhet med den personalpolitiska jämställdhetsplan som ska utarbetas i arbetsgemenskapen och som läroanstalten som arbetsgemenskap eventuellt utarbetar.

Jämställdhetsplanen godkänns i enlighet med undervisnings- eller utbildningsanordnarens och läroanstaltens instruktioner.