Diskriminerande studieplatsannonser

Studieplatsannonser får inte vara diskriminerande enligt kön. Utgångspunkten är att man inte får meddela att en studieplats enbart kan sökas av kvinnor eller män. Endast i undantagsfall kan annonser riktas till enbart det ena könet. Det här förutsätter vägande och godtagbara skäl.

Om man misstänker att en studieplatsannons är diskriminerande på basis av kön kan man kontakta jämställdhetsombudsmannen, som kan föra ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan förbjuda att den diskriminerande annonsen upprepas eller fortgår, vid behov vid vite.

Jämställdhetsombudsmannen kan föra ärendet till allmänna åklagaren för åtalsprövning på basis av straffbestämmelsen i jämställdhetslagen. Åklagaren får väcka åtal för diskriminerande annonsering endast på basis av jämställdhetsombudsmannens anmälan.

Övriga instanser som ansvarar för publikationen av en diskriminerande studieplatsannons kan omfattas av straffansvar på basis av strafflagens allmänna bestämmelse om diskriminering.