Kom överens om klara åtgärder

De utvecklingsmål man kommer överens om och de möjligast konkreta åtgärderna för att främja jämställdheten baserar sig på kartläggningen som genomförts på läroanstalten, och de väljs alltid enligt läroanstaltens egna behov.

Det handlar om ett fortlöpande utvecklingsarbete där man söker svar på de frågor som uppkommer. Det är bättre att koncentrera sig på att effektivt eliminera några missförhållanden än att samtidigt försöka lösa för många problem. Förutom de åtgärder man gemensamt kommit överens om lönar det sig även att ange aktörer, åtgärder med ansvarspersoner samt tidtabeller för att avskaffa de missförhållanden som valts.

Åtgärderna kan till exempel riktas mot läroanstaltens förfaringssätt, pedagogik, undervisningsmaterial eller studiehandledning. Åtgärderna kan även innehålla att man ska öka informationen om jämställdhetsfrågor.

Dessutom rekommenderas det att läroanstalten utarbetar tydliga anvisningar om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

I anvisningarna ska det bland annat framgå vad sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är, vad man kan göra om man utsatts för trakasserier eller om man noterat trakasserier, vem man kan vända sig till och hur läroanstaltens personal ska agera i dessa situationer.