Antagning av elever och studerande

Jämställdhetslagen förbjuder att missgynna en person vid antagning av elever och studerande på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, graviditet eller förlossning. I samband med antagningen av elever eller studerande är det alltså i regel förbjudet att fråga en person som ansöker om studieplats om graviditet, planer att bilda familj eller familjeansvar.

Läroanstalten ska i samband med antagningen endast behandla sådan information som omedelbart är nödvändig med tanke på studierna och antagningen av elever eller studerande. Nödvändig information är främst sådan information som visar den sökandes kompetens och lämplighet för de studier och den undervisning som denna ansöker till.

Jämställdhetslagens diskrimineringsförbud gäller förutom läroanstalter även alla de personer och instanser som deltar i antagningen av elever eller studerande. Läroanstalterna och de som ordnar undervisningen och utbildningen ska se till att de som deltar i antagningen av elever och studerande har tillräcklig kunskap om jämställdhetslagen och dess inverkan på urvalsprocessen.