Sökande av ändring i beslut om utnämning av en tjänsteman

När en person väljs till en statlig eller kommunal tjänst fattas beslut om utnämning till en tjänst. I regel får man söka ändring i myndigheters beslut om utnämning av en tjänsteman. I delgivningen av beslutet om utnämning ska myndigheten också ange anvisningar för sökande av ändring.

Bestämmelser om rätten att söka ändring i beslut om utnämning av kommunala tjänsteinnehavare finns i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (i Finlex-databas). Kommunallagen iakttas vid sökande av ändring.

Allmän information om sökande av ändring av ett beslut som fattats av en kommunal myndighet, se t.ex. Kommunförbundets webbplats (Sökande av ändring).

I statstjänstemannalagen (i Finlex-databas) föreskrivs om rätten att söka ändring i beslut om utnämning av en statlig tjänsteman.

Information om sökande av ändring i ett beslut om utnämning av en statlig tjänsteman finns på webbplatsen av finansministeriet (pressmeddelande 8.11.2018).