Sökande av ändring i beslut om utnämning av en tjänsteman

När en person väljs till en statlig eller kommunal tjänst fattas beslut om utnämning till en tjänst. I regel får man söka ändring i myndigheters beslut om utnämning av en tjänsteman. I delgivningen av beslutet om utnämning ska myndigheten också ange anvisningar för sökande av ändring.

Bestämmelser om rätten att söka ändring i beslut om utnämning av kommunala tjänsteinnehavare finns i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Kommunallagen iakttas vid sökande av ändring.

Allmän information om sökande av ändring av ett beslut som fattats av en kommunal myndighet, se t.ex. Kommunförbundets webbplats (Sökande av ändring).

I statstjänstemannalagen föreskrivs om rätten att söka ändring i beslut om utnämning av en statlig tjänsteman.

Information om sökande av ändring i ett beslut om utnämning av en statlig tjänsteman finns på webbplatsen av finansministeriet (pressmeddelande 8.11.2018).