Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnassa käyttämät sukupuolikiintiöt ovat tasa-arvolain vastaisia

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo 20.12.2021 antamassaan päätöksessä, että Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan sukupuolikiintiöt ovat tasa-arvolain vastaisia. Tasa-arvovaltuutettu oli tammikuussa 2020 antanut asiaa koskevan lausunnon, jossa se oli päätynyt samaan lopputulokseen. Yliopisto kuitenkin kieltäytyi noudattamasta tasa-arvovaltuutetun kannanottoa, joten tasa-arvovaltuutettu vei asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan joulukuussa 2020.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi päätöksessäään, että Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntapedagogiikan opiskelijavalinnassa käytössä olevat sukupuolikiintiöt ovat syrjiviä sukupuolen perusteella. Lautakunta kieltää yliopistoa jatkamasta opiskelijavalinnoissaan tasa-arvolaissa kiellettyä syrjivää menettelyään. Yliopiston on noudatettava kieltopäätöstä välittömästi.

Päätöksessään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa, että sukupuolikiintiöitä koskeva käytäntö on ongelmallinen myös sukupuoli-identiteetiltään muunsukupuolisten kannalta.  Lisäksi lautakunta toteaa yliopistolain osalta, että hakijoiden jaottelu eri ryhmiin sukupuolen perusteella ei ole yliopistolaissa mainittu hyväksyttävä peruste opiskelijavalintojen ryhmäjaolle.

Lautakunnan päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja: ylitarkastaja Miko Lempinen, puh. 0295 666 834
 

17.01.2022