Hyppää sisältöön

Vain naisille suunnattu alennus kauneudenhoitopalveluista (TAS 388/2020, annettu 17.11.2020)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, toimiko kauneushoitola X tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, kun se tarjosi alennusta 3-6 hemmotteluhoidon paketeista ainoastaan naisille.  

Yritys vetosi muun muassa sukupuolten välisiin eroihin kasvojen ihossa ja karvoituksessa. Lisäksi yritys vetosi siihen, että sillä ei ole käytettävissä miesten ihonhoitotuotteita eikä kokemusta esimerkiksi miesten kulmakarvojen siistimisestä.

Tapauksen arviointia

Palvelun hinnoittelun tulisi perustua asiakkaalle kulloinkin tehtävään toimenpiteeseen, eikä asiakkaan sukupuoleen. Hyväksyttäviä hinnoitteluperusteita ovat esimerkiksi käytetty aika, työn ammatillinen vaativuus tai käytetyt aineet ja niiden määrä. Työhön käytetyn ajan tulisi hinnoitteluperusteena tarkoittaa työhön tosiasiallisesti kulunutta aikaa, ei erilaista keskimääräistä aikaa naisille ja miehille.

Kauneudenhoitopalveluiden hintojen ei tulisi perustua esimerkiksi oletukseen siitä, että miehillä on paljon karvoitusta kasvoillaan, vaan yksittäisen asiakkaan kohdalla toteutettavan toimenpiteen tosiasialliseen vaativuuteen ja esimerkiksi ajalliseen kestoon. 

Yritys ei siten voi vedota sukupuolten välisiin keskimääräisiin eroihin ihossa ja karvoituksessa perusteena antaa tarjous hoitopaketista ainoastaan naisille. Mikäli yksittäisen asiakkaan kohdalla esimerkiksi kasvojen karvoitus vaikuttaa toteutettavan toimenpiteen vaativuuteen tai ajalliseen kestoon, voidaan tämä ottaa huomioon toimenpiteen hinnoittelussa. 

Yrittäjällä on oikeus tarjota oman liikeideansa, ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua, mutta tätä on lähtökohtaisesti tarjottava kaikille sukupuolille. Toisaalta asiakas ei voi vaatia itselleen muuta palvelua kuin mitä yrittäjä tarjoaa. Yrittäjällä ei ole tasa-arvolain perusteella esimerkiksi velvollisuutta hankkia itselleen uusia työvälineitä tai esimerkiksi juuri miehille suunniteltuja ihonhoitotuotteita. 

Mikäli miesasiakas haluaa ostaa mainitun palvelun, yrittäjä ei voi kieltäytyä tarjoamasta palvelua. Yrittäjä voi kuitenkin kertoa asiakkaalle etukäteen, ettei hänellä ole aiempaa kokemusta miesasiakkaiden kulmakarvojen siistimisestä eikä miesten ihonhoitoon tarkoitettuja tuotteita. Asiakas voi tällöin itse päättää, haluaako ostaa tällaisen palvelun. 

Saadun selvityksen perusteella kauneushoitola X oli asettanut muut kuin naisasiakkaat epäedullisempaan asemaan palvelujen tarjonnassa tarjotessaan tarjoushintaista hemmotteluhoitopakettia ainoastaan naisille. Kauneushoitola ei esittänyt menettelylleen tasa-arvolain mukaista hyväksyttävää perustetta, joten kyse on ollut tasa-arvolain 8 e §:ssä kielletystä syrjinnästä sukupuolen perusteella.

Tasa-arvovaltuutettu kehotti kauneushoitola X:ää huolehtimaan siitä, että se noudattaa vastaisuudessa tasa-arvolain säännöksiä.

01.02.2021