Hoppa till innehåll

Rabatt på skönhetstjänster som riktats enbart till kvinnor (TAS 388/2020, utfärdat 17.11.2020)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida skönhetssalong X bröt mot jämställdhetslagen då den erbjöd rabatt på paket på 3–6 behandlingar endast till kvinnor.  

Företaget åberopade bland annat skillnaderna mellan könen vad gäller hyn och behåringen på ansiktet. Företaget framhöll även att det inte har hudvårdsprodukter för män till sitt förfogande och saknar erfarenhet av till exempel att ansa mäns ögonbryn.

Bedömning av fallet

Prissättningen av tjänsten bör baseras på den åtgärd som utförs, inte kundens kön. Godkända prissättningsgrunder är till exempel tidsåtgång, åtgärdens yrkesmässiga svårighetsgrad eller vilka produkter som använts och produktåtgången. Tidsåtgången som prissättningsgrund bör avse den tid som faktiskt gått åt, inte skilda genomsnittstider för kvinnor och män. 

Priserna på skönhetsbehandlingar bör inte baseras till exempel på ett antagande om att män har rikligare behåring på ansiktet, utan den faktiska svårighetsgraden av den åtgärd som genomförs för varje enskild kund och till exempel tidsåtgången.  

Därmed kan företaget inte hänvisa till de genomsnittliga skillnaderna i huden och behåringen av de olika könen som motivering till att ge ett erbjudande på ett behandlingspaket enbart till kvinnor. Om till exempel ansiktsbehåringen av en enskild kund påverkar svårighetsgraden och tidsåtgången av den åtgärd som utförs kan detta beaktas i prissättningen. 

En företagare har rätt att erbjuda tjänster i enlighet med sin affärsidé, sin yrkesskicklighet och de redskap som hen har till sitt förfogande, men tjänsterna ska i regel erbjudas till alla kön. Å andra sidan kan kunden inte kräva någon annan tjänst än de som företagaren erbjuder. På basis av jämställdhetslagen har företagare inte någon skyldighet att till exempel anskaffa nya arbetsredskap eller till exempel hudvårdsprodukter som är avsedda för just män. 

Om en manlig kund vill köpa den tjänst som nämnts ovan kan företagaren inte neka honom det. Företagaren kan emellertid berätta för kunden på förhand att hen inte har tidigare erfarenhet av att andra manliga kunders ögonbryn och inte har hudvårdsprodukter som är avsedda för män. Då kan kunden själv bestämma huruvida han vill köpa en dylik tjänst. 

På basis av den erhållna redogörelsen hade skönhetssalong X ställt kunder som inte är kvinnor i en missgynnsam ställning med erbjudandet av ett rabatterat behandlingspaket enbart till kvinnor. Skönhetssalongen har inte angett någon enligt jämställdhetslagen godtagbar motivering för sitt förfarande, varmed det har varit fråga om diskriminering på grund av kön som enligt 8 e § i jämställdhetslagen är förbjuden.

Jämställdhetsombudsmannen uppmanade skönhetssalong X att framöver följa bestämmelserna i jämställdhetslagen.

01.02.2021