Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2009 on ilmestynyt

Vuonna 2009 tasa-arvovaltuutettu arvioi aiempien vuosien tapaan tasa-arvosuunnitelmia muun työelämävalvonnan yhteydessä ja teki tasa-arvon edistämiseksi työpaikkavierailuja. Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti erityistä huomiota tasa-arvosuunnitelmien konkreettisuuteen ja palkkakartoitusten sisältöön. Yhtenä painopisteenä oli ammattikorkeakoulujen oppilaitoksina tekemien tasa-arvosuunnitelmien laadun valvonta.

Raskauteen ja perhevapaiden käyttöön liittyvät syrjintäepäilyt olivat edelleen suurin työelämää koskeva asiaryhmä työhönotto- ja palkkasyrjintäepäilyjen jälkeen. Palkkasyrjintäepäilyt tulivat useimmiten julkiselta sektorilta. Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin kannanottoja myös oppilaitosten toiminnasta, muun muassa valintakriteereistä ja sukupuolen perusteella tehdystä käsityöryhmien jaosta.

Tavaroihin ja palveluihin liittyviä syrjintäepäilyjä tuli runsaasti. Ne koskivat paitsi kampaamoiden ja ravintoloiden toimintaa myös esimerkiksi vakuutuksia, vain toiselle sukupuolelle kohdennettuja alennuksia sekä vain naisille varattuja erillisvuoroja uimahalleissa ja kuntosaleilla.

Transihmiset ottivat kertomusvuonna tasa-arvovaltuutettuun yhtyettä useissa syrjintäepäilyissä sekä muissa asemaansa liittyvissä ongelmissa. Yhteydenotot koskivat muun muassa syrjintää työssä, vakuutuskorvauksia sekä koulu- ja työtodistusten uusimista.

Valtuutetun vuosikertomus kokonaisuudessaan

24.06.2010