Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun lausunto hallituksen perhevapaauudistuksesta (TAS 32/2020, annettu 3.3.2020)

Perhevapaauudistuksen tavoitteiksi mainitaan muun muassa perhevapaiden ja hoitovastuun nykyistä tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken ja lapsen edun toteutuminen. Uudistuksella tavoitellaan erityisesti sitä, että isät pitäisivät nykyistä suuremman osan perhevapaista. Perhevapaiden käytön epätasainen jakautuminen vaikuttaa merkittävästi sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen työelämässä. Tämän vuoksi tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä perhevapaiden uudistamista tavalla, jolla lisätään merkittävästi isille korvamerkittyjä vapaita. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan perhevapaiden ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien ja ylipäätään naisten ja miesten välillä edistää tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeänä myös perheiden monimuotoisuuden huomioon ottamista. Perhevapaauudistuksen tavoitteeksi asetettu kaikkien perhemuotojen yhdenvertainen huomioiminen on siten kannatettavaa.

Jatkovalmistelun suhteen tasa-arvovaltuutettu korostaa erityisesti uudistuksen vaikutuksien arviointia samapalkkaisuuden näkökulmasta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten korvausjärjestelmässä käytettävä sukupuolineutraali kieli vaikuttaisi työ- ja virkaehtosopimuksissa turvattuihin palkallisiin äitiys- ja isyysvapaajaksoihin. Naisten kohdalla palkalliset vapaajaksot ovat tällä hetkellä pidemmät, joten mahdolliset vaikutukset ulottuvat erityisesti naisiin.

Uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi mainitaan erilaiset joustomahdollisuudet. Jatkovalmistelussa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, milloin ja miten vanhemmat haluavat vapaansa ajoittaa ja rytmittää. Erilaiset joustot auttavat osaltaan tasaamaan perhevapaiden jakautumista vanhempien kesken. Joustot tarjoavat myös ratkaisukeinoja perheiden arjen käytännön haasteisiin.

Tasa-arvovaltuutettu oli sosiaali- ja terveysministeriön kuultavana hallituksen perhevapaauudistuksesta 25.2.2020. Koko lausunto on luettavissa liitteenä.

03.04.2020