Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannens utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott om jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen (TAS 249/2022, utfärdat 24.5.2022)

Jämställdhetsombudsmannen hördes av riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott om sin berättelse till riksdagen 25.5.2022. 

Enligt 5 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen (1328/2014) överlämnar jämställdhetsombudsmannen vart fjärde år en berättelse om tillgodoseendet av jämställdheten till riksdagen. 

Jämställdhetsombudsmannen behandlade i sitt utlåtande till riksdagens arbetslivs- och diskrimineringsnämnden rekommendationer samt centrala ämnen i riksdagsberättelsen 2022: 

  • rättsskyddsrelaterade problem samt behov av att förbättra rättsskyddet
  • i arbetslivet, såsom lönetransparensen och jämställdhetsfrågor kring reformen av familjeledigheten
  • ändringsbehov gällande translagstiftningen och könsminoriteternas ställning 
  • könsrelaterat våld, trakasserier och hatretorik samt
  • jämställdhetsrelaterade frågor på läroanstalterna. 

25.05.2022