Valikko

Tasa‐arvovaltuutettu selvitti Tampereen yliopiston johtajavalintoja

Hakijoiden ansioiden avoin vertailu ehkäisee syrjintäepäilyjä


Tasa-arvovaltuutettu pyysi omana aloitteenaan Tampereen yliopistosta selvitystä yhdeksän tieteenalajohtajan valinnasta ja Tampereen yliopiston tasa-arvosuunnitelmasta. Tampereen yliopisto uudisti koko hallintorakenteensa vuoden 2011 alussa. Uudistuksessa tiedekunnat ja laitokset lakkautettiin ja järjestettiin tieteenalayksiköiksi. Tampereen yliopiston hallitus nimitti 13.12.2010 yhdeksän tieteenalayksikön johtajaa. Kaikki valitut johtajat ovat miehiä.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa antamassaan lausunnossa, ettei sen tarkoituksena ole puuttua näihin yksittäisiin nimityksiin, vaan selvittää nimitysprosessia. Lisäksi valtuutettu halusi tarkastella, miten Tampereen yliopisto on pyrkinyt edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja erityisesti naisten etenemistä johtotehtäviin. Koska hakijoina oli kuuden nimityksen osalta sekä naisia että miehiä, kaikkien hakijoiden ansioita olisi pitänyt verrata objektiivisesti keskenään. Tampereen yliopiston antamasta selvityksestä käy tasa-arvovaltuutetun mukaan ilmi, että tämän kaltaista avointa vertailua ei ollut tehty. Valtuutettu toteaa, että valintaprosessin ansiovertailu ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia.

Tasa-arvovaltuutettu kehottaa Tampereen yliopistoa kiinnittämään jatkossa huomiota siihen, että kaikissa niissä tehtäväntäytöissä, joissa on hakijoina sekä naisia että miehiä, laaditaan tasa-arvolain vaatimukset täyttävä ansiovertailu. Tasa-arvovaltuutettu suosittelee myös, että Tampereen yliopiston tasa-arvosuunnitelmassa tehdään analyysi siitä, miten professorinimityksissä tai asiantuntijavalinnoissa voitaisiin edistää tasa-arvoa.
Tasa-arvosuunnitelmaan on sisällytettävä myös analyysi naisten ja miesten välisten palkkaerojen selittämiseksi sekä toimenpiteet palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Tasa-arvo ei etene yliopistoissa ilman konkreettisia toimia ja niihin varattuja riittäviä resursseja.

tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, puhelin (09) 1607 4465
ylitarkastaja Anu Laaksonen, puhelin (09) 1607 4078

Lue lisää: tasa-arvovaltuutetun lausunto TAS 432/2010

 

14.06.2011