Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu: Raskaus- ja perhevapaasyrjintää koskevaa lainsäädäntöä täsmennettävä

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen

Tasa-arvovaltuutettu toteaa maanantaina 29.4.2024 tasa-arvoministeri Sanni Grahn-Laasoselle luovuttamassaan vuosikertomuksessa, etteivät työnantajat eivätkä työntekijät tunne riittävän hyvin raskaussyrjinnän kieltävää lainsäädäntöä.

Ongelmana on, että pelkästään lakia lukemalla ei syrjinnän kielto aukea vaan on tunnettava myös lain tulkinta, tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen kritisoi.

Tasa-arvovaltuutettu esittää, että asiaa korjataan kirjaamalla tasa-arvolakiin, mitä syrjinnän kielto tarkoittaa, kun esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa työskennellyt henkilö tulee raskaaksi. Myös eduskunta on edellyttänyt, että hallitus ryhtyy lainsäädäntötoimiin raskaussyrjintäkiellon selventämiseksi.

Valtuutettu nostaa vuosikertomuksessaan esiin myös tarpeen pienentää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja kirjaamalla samanarvoisen työn määritelmän lainsäädäntöön sekä vahvistaa syrjinnän uhrin asemaa muun muassa antamalla tasa-arvovaltuutetulle mahdollisuuden tulla kuulluksi tuomioistuimessa syrjintäriitaa käsiteltäessä. 

 

Poimintoja vuosikertomuksesta 2023

  • Tasa-arvovaltuutetulle tulleet yhteydenotot ovat lisääntyneet noin 40 % vuodesta 2020 lähtien.
     
  • Kaksi kolmasosaa tasa-arvovaltuutetulle tulevista syrjintäepäilyistä liittyy syrjintään työelämässä.
     
  • Vuonna 2023 palkkasyrjintää koskevista yhteydenotoista n. 70 % liittyi syrjintään palkkauksessa raskauden tai perhevapaan vuoksi.
     
  • Raskaus- ja perhevapaasyrjintä liittyy palkkauksen lisäksi myös syrjintään työhönotossa, määräaikaisten työsuhteiden jatkamisessa, työn johtamisessa ja työoloissa sekä palvelussuhteen päättämisessä.

 

29.04.2024