Hoppa till innehåll

Jämställdhetsombudsmannen: Lagstiftningen om diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet bör förtydligas

Jämställdhetsombudsman Rainer Hiltunen.

 I sin årsberättelse som överlämnades till jämställdhetsminister Sanni Grahn-Laasonen måndagen den 29 april 2024 konstaterar jämställdhetsombudsmannen att varken arbetsgivare eller arbetstagare känner till lagstiftningen om förbud mot diskriminering på grund av graviditet tillräckligt väl.

Problemet är att bara genom att läsa lagen öppnar sig inte diskrimineringsförbudet, utan även lagtolkningen måste vara känd, kritiserade jämställdhetsombudsman Rainer Hiltunen.

Jämställdhetsombudsmannen föreslår att frågan rättas till genom att skriva in i jämställdhetslagen vad diskrimineringsförbudet innebär när till exempel en person som arbetat i visstidsanställning blir gravid. Riksdagen har också ålagt regeringen att vidta lagstiftningsåtgärder för att förtydliga förbudet mot diskriminering på grund av graviditet.

I sin årsberättelse lyfter ombudsmannen också fram behovet av att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom att inskriva definitionen av lika arbete i lagstiftningen, och att stärka ställningen för den som utsätts för diskriminering genom att bland annat ge jämställdhetsombudsmannen möjlighet att höras i domstol vid handläggning av en diskrimineringstvist.

Utdrag ur årsberättelsen 2023

  • Kontakterna till jämställdhetsombudsmannen har ökat med cirka 40 % sedan 2020. 
     
  • Två tredjedelar av de misstankar om diskriminering som kommer till jämställdhetsombudsmannen är relaterade till diskriminering i arbetslivet.
     
  • År 2023 var ca 70 % av kontakterna gällande lönediskriminering relaterade till lönediskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet.
     
  • Diskriminering på grund av graviditet och familjelediget är inte bara relaterad till löner utan också till diskriminering vid anställning, i fortsättningen av visstids anställningsförhållande, utnyttjande av arbetsledningsmakt och diskriminering i arbetsförhållande och avslutande av anställningsförhållande. 

 

Jämställdhetsombudsmannens årsberättelse 2023.

29.04.2024