Hyppää sisältöön

Tasa-arvosuunnittelua koskeva velvoite laajenee koskemaan varhaiskasvatusta 1.6.2023

Tasa-arvolain velvoite laatia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma laajenee 1.6.2023 koskemaan myös varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä tasa-arvosuunnitteluvelvollisuus on voimassa jo muilla koulutusasteilla.

Tasa-arvosuunnitelma on työkalu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Erityisesti tarkastellaan ja kehitetään varhaiskasvatuksessa työskentelevien aikuisten toimintatapoja. Tavoitteena on, että sukupuolten tasa-arvoa edistävää työtä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen arjessa. 

Velvoite toimipaikkakohtaisen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisesta koskee päiväkotitoimintaa. Perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen osalta kunta laatii yhteistyössä alueensa toimijoiden kanssa toimijoille yhteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-arvosuunnitelma tulee päivittää vuoden tai vähintään kolmen vuoden välein.

Opetushallitus on julkaissut varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua koskevan sivuston. Sivuston tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä työssään ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opetushallitus järjestää toukokuussa 2023 myös koulutusta aiheesta.  
 

25.04.2023