Hoppa till innehåll

Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan utvidgas till småbarnspedagogiken 1.6.2023

Jämställdhetslagens skyldighet att upprätta en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet mellan könen utvidgas 1.6.2023 till småbarnspedagogiken.

Jämställdhetsplanen är ett verktyg för utvecklande av småbarnspedagogikens verksamhetskultur. I synnerhet förfaringssätten av de vuxna som arbetar inom småbarnspedagogiken kommer att granskas och utvecklas. Man ska försäkra sig om att arbetet för att främja jämställdhet mellan könen utförs på ett målinriktat och planmässigt sätt i småbarnspedagogikens vardag. 

Skyldigheten att upprätta en funktionell jämställdhetsplan för varje verksamhetsställe gäller daghemsverksamheten. Vad gäller familjedagvården och den kommunala öppna småbarnspedagogiska verksamheten utarbetar kommunen i samarbete med aktörerna på kommunens område gemensamma jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Jämställdhetsplanen ska uppdateras årligen eller minst vart tredje år.

Utbildningsstyrelsen har publicerat en webbplats om småbarnspedagogikens jämställdhets- och likabehandlingsplanering. Syftet med webbplatsen är att stödja personalen inom småbarnspedagogiken i deras arbete och i upprättandet av jämställdhets- och likabehandlingsplaner. I maj 2023 kommer Utbildningsstyrelsen också att anordna utbildning om ämnet.

25.04.2023