Hyppää sisältöön

Suomen Moottoriliitto ja naisten motocross-kilpailuluokat (TAS 136/2021, annettu 7.6.2021)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, oliko Suomen Moottoriliiton menettely tasa-arvolain mukainen, kun se ei ollut myöntänyt SM-arvon tasoista sarjaa naisten motocross-luokalle.
Suomen Moottoriliitto totesi selvityksessään toteuttavansa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa edistävää ja syrjintää ehkäisevää suunnitelmaa. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä kaikessa liiton toiminnassa, ja se suhtautuu niihin aina aiheen vaatimalla vakavuudella. Liitto pyrkii toiminnassaan huomioimaan sukupuolten tasa-arvon ja harrastajien toiveet lajin kehittämiseksi.

Suomen Moottoriliitto totesi myös, ettei se ole vastaanottanut asiaa koskevaa pyyntöä tai esitystä. Mikäli sellainen olisi sille toimitettu, olisi pyyntö viety lajiryhmän sekä liiton tasa-arvotyöryhmän ja naiskomission käsiteltäväksi ja edelleen työvaliokunnan ja liiton hallituksen käsiteltäväksi.

Naisten kilpailuluokka nostettiin kansallisesta luokasta Suomen Cup -arvoiseksi vuoden 2017  alusta. Tällä ei ole ollut myönteistä vaikutusta kilpailijamääriin. Tästä johtuen motocrossin lajiryhmä on katsonut, ettei naisten kilpailijoiden vähäinen määrä puolla luokan nostoa nykyisestä Suomen Cup -arvosta SM-arvoiseksi.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu totesi pitävänsä myönteisenä, että Suomen Moottoriliitto on ryhtynyt aktiivisesti selvittämään asiaa sen tultua liiton tietoon. Saatujen selvitysten perusteella tasa-arvovaltuutettu totesi, että Suomen Moottoriliiton käytäntöä järjestää naisille ainoastaan Suomen Cup -arvoinen motocross-sarja ei voida pitää tasa-arvolain syrjintäkieltojen vastaisena. Suomen Moottoriliitto on perustellut käytäntöään sekä naisten motocross-luokan pienellä osallistujamäärällä että kilpailijoiden siirtymisellä vasta riittävän kilpailumenestyksen myötä SM-sarjaan. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan nämä ovat hyväksyttäviä perusteita sille, että naisten osalta käytössä ei ole ollut SM-luokkaa. 

Vallitsevan tilanteen ei voitane kuitenkaan katsoa edistävän sukupuolten tasa-arvoa, johon myös Moottoriliitto on sitoutunut muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassaan kuvatulla tavalla. Vaatimus tosiasiallisten yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumisesta tulisi ottaa huomioon myös kilpailuluokista päätettäessä.  Tasa-arvovaltuutettu esitti siksi toiveen, että Suomen Moottoriliitto harkitsisi mahdollisuutta hyväksyä sellainen sukupuolten tasa-arvon kannalta edistyksellinen käytäntö, jossa myös naisten motocross-sarjalle myönnettäisiin SM-arvo. Tämä antaisi selkeän viestin siitä, että jokaisella lajia harrastavalla on sukupuolestaan riippumatta mahdollisuus saada yhtäläinen tunnustus kilpailusuorituksistaan. 

Tasa-arvovaltuutetun lausunnon antamisen jälkeen Suomen Moottoriliiton hallitus on 4.8.2021 hyväksynyt linjauksen, jonka mukaan jokaisessa liiton moottoriurheilulajissa, joissa ajetaan erikseen naisille tarkoitettuja kilpaluokkia, on naisten luokassa oltava mahdollisuus kilpailla Suomen mestaruudesta kaudesta 2022 alkaen.

19.08.2021