Hyppää sisältöön

Sukupuoli-identiteettiä koskeva tieto Wikipediassa (TAS/525/2023, annettu 22.01.2024)

Tasa-arvovaltuutetulta pyydettiin neuvoja tilanteessa, jossa yksityishenkilön ennen sukupuolen vahvistamista käytössä ollut nimi on julkaistu Wikipediassa häntä koskevan artikkelin tekstissä ilman henkilön suostumusta. Koska Wikipedia-artikkelit osuvat hakukonetulosten kärkeen, esimerkiksi henkilön yhteystietoja etsivät saavat heti myös tiedon sukupuolivähemmistöön kuulumisesta.

Vuoden 2015 tasa-arvolain muutoksessa haluttiin nimenomaisesti tunnistaa sukupuolen moninaisuus ja kieltää syrjintä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tällöin hallituksen esityksen (HE 19/2014) perusteluissa on todettu, että sukupuolivähemmistöön kuuluminen on yksityisyyden piiriin kuuluva asia, eikä henkilön tavanomaisesta eroava sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu tule aina esiin viranomaistoiminnassa, työpaikalla tai opiskelupaikassa. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien yksityisyyttä tulee kunnioittaa, eikä tasa-arvon edistäminen tarkoita sitä, että ryhdyttäisiin selvittämään ihmisten sukupuoli-identiteettejä tai sukupuolen ilmaisua. 

Tasa-arvovaltuutettu on aiemmassa ratkaisukäytännössään kiinnittänyt huomiota siihen, että transsukupuolisen henkilön vanhan, ns. kuolleen nimen (”deadname”) käyttö paljastaa henkilön kuuluvan sukupuolivähemmistöön ja voi altistaa henkilön sukupuoli-identiteettiin perustuvalle syrjinnälle. Transsukupuolisen henkilön vanhan nimen käyttöä ei siten voida rinnastaa esim. avioliiton tai avioeron vuoksi sukunimensä vaihtaneen henkilön vanhan nimen käyttöön. Tasa-arvovaltuutettu pitää keskeisenä, että henkilöstä käytetään sitä nimeä, jota hän on itse toivonut käytettävän.

Tasa-arvovaltuutettu kiinnittää huomiota myös siihen, että muun muassa akateemista uraa tekevillä sukupuolivähemmistöön kuuluvilla henkilöillä on myös erityisiä haasteita siksi, että he ovat todennäköisesti julkaisseet tieteellisiä tekstejä käyttäen vanhaa nimeään. Vanhan nimen jatkuva käyttö aikaisempien julkaisujen yhteydessä on omiaan lisäämään sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden vanhaan nimeen liittyvää traumaa ja sukupuoli-identiteetin paljastumiseen liittyvää pelkoa sekä sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tutkijat saattavat siten päätyä sulkemaan pois vanhaan nimeen yhdistyvän tutkimuskirjallisuuden omista julkaisuluetteloistaan, mikä vahingoittaa ymmärrettävästi tutkijan uraa ja on kohtuuton seuraus tiedeyhteisön jäykistä käytännöistä.

Tiedeyhteisö ja tiedekustantamot ovat alkaneet enenevissä määrin tunnistaa muun muassa transihmisten korostetun yksityisyydensuojan tarpeita. Vanhan nimen jatkuva käyttö pelkästään siitä syystä, että tutkija on julkaissut aiemmin sillä nimellä, ei ole tiedonvälityksen perusteella perusteltua, kun tiedeyhteisön käytössä on muita yksilöintikeinoja (esimerkiksi ORCID-ID).

Valtuutetulla ei ole toimivaltuuksiensa puitteissa mahdollisuutta vaatia jonkin esillä olevan tiedon poistamista tai muokkaamista eikä se siten voi puuttua Wikipedian julkaisuihin. Wikipedian luonne avoimena tietosanakirjana on asiassa huomionarvoinen. Kuka tahansa Wikipedian käyttäjä voi kirjoittaa alustalle artikkeleita ja päivittää olemassa olevia tekstejä. Wikipedian julkaisuissa on erityisen tärkeää huomioida, että sukupuolivähemmistöön kuuluminen on yksityisyyden suojan piiriin kuuluva tieto, minkä vanhan nimen julkaiseminen voi paljastaa. Valtuutettu korostaa, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt ovat erityisen alttiita syrjinnälle ja sen vaikutuksille ja siten yksityisyyden suojan turvaaminen on tärkeää. 

28.02.2024