Hyppää sisältöön

Ravintolan juomatarjous syrji sukupuolen ilmaisun perusteella (TAS 357/2020, annettu 23.10.2020)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, toimiko ravintola tasa-arvolain mukaisesti tarjotessaan kaksi juomaa yhden hinnalla mekkoon pukeutuneille asiakkaille.

Ravintolan asiasta antaman selvityksen mukaan kyseinen tarjous oli voimassa kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Myös miehillä oli ollut mahdollisuus pukeutua mekkoon ja lunastaa tarjous. Ravintolan mielestä tarjous ei siten asettanut asiakkaita sukupuolen perusteella eri asemaan. 

Tarjousta koskevan mainoksen mukaan tarkoituksena oli ollut järjestää vastaavanlainen naisten ilta jokaisen kuukauden neljäntenä lauantaina. Mainoksesta syntyi käsitys, että tarjous oli suunnattu nimenomaan naisille. Ravintola ilmoitti tasa-arvovaltuutetulle, ettei aio järjestää vastaavia iltoja ennen kuin saa tilaisuuksien lainmukaisuudesta varmuuden. 

Tasa-arvovaltuutettu on aiemmin vastaavanlaisen asian yhteydessä todennut, että sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttava tarjous saattaa tosiasiallisesti asettaa asiakkaat epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Tasa-arvolakia on sittemmin täsmennetty niin, että syrjintä on kielletty sukupuolen lisäksi sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Sukupuolen ilmaisu voi olla esimerkiksi pukeutumista naiselle tai miehelle tyypillisinä pidettyihin vaatteisiin. Vaikka mies voi pukeutua mekkoon ja monet naiset eivät käytä mekkoja, on mekkoon pukeutuminen kuitenkin huomattavasti tyypillisempää naisille kuin miehille. Tarjouksen kohdentaminen mekkoon pukeutuville asiakkaille saattaisi johtaa siihen, että useat miehet tulisivat tilanteessa välillisesti syrjityiksi sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Pelkästään tietyn sukupuolen edustajille kohdistetut tarjoukset elinkeinotoiminnassa ovat mahdollisia ja sallittuja vain, mikäli kyse on harvoin annettavasta huomionosoituksesta, jonka rahallinen arvo on suhteellisen pieni. Asiassa oli siis tarkasteltava tarjouksen toistuvuutta ja rahallista arvoa.

Kerran kuukaudessa annettavaa tarjousta ei voitu pitää harvoin annettavana huomionosoituksena. Tarjouksen rahallinen arvo puolestaan ei ollut vähäinen ainakaan, jos tarjousta oli mahdollista hyödyntää toistuvasti ravintolan aukioloaikana. Asiakkaiden määrän lisääminen oli sinänsä tasa-arvolain mukainen hyväksyttävä tavoite, mutta juomien erilaista hinnoittelua ei voinut tässä tapauksessa pitää aiheellisena ja tarpeellisena keinona siihen pääsemiseksi. Tasa-arvovaltuutetun mukaan ravintola syyllistyi siten välilliseen syrjintään sukupuolen ilmaisun perusteella.

01.02.2021