Hoppa till innehåll

En restaurangs dryckeserbjudande var diskriminerande på grund av könsuttryck (TAS 357/2020, utfärdat 23.10.2020)

Jämställdhetsombudsmannen ombads utreda huruvida en restaurang agerade i enlighet med jämställdhetslagen då den erbjöd två drycker till priset av en till kunder som hade klänning på sig.
Enligt den redogörelse som restaurangen har lämnat om saken gällde erbjudandet alla oberoende av ålder eller kön. Även män hade kunnat ha klänning på sig och utnyttja erbjudandet. Restaurangen tyckte att erbjudandet därmed inte ställde kunderna i en ojämlik ställning på grund av kön. 

Enligt annonseringen om erbjudandet hade man haft för avsikt att anordna en likadan ”tjejkväll” den fjärde lördagen av varje månad. Från annonsen fick man uppfattningen att erbjudandet var riktat särskilt till kvinnor. Restaurangen meddelade jämställdhetsombudsmannen att den inte planerar anordna motsvarande tillställningar före det har bekräftats att de följer lagen. 

Jämställdhetsombudsmannen har tidigare i samband med ett liknande ärende konstaterat att ett erbjudande som kan verka könsneutralt kan i själva verket ställa kunder i en ogynnsam ställning på grund av kön. Jämställdhetslagen har sedermera preciserats så att diskriminering är förbjuden både på grund av kön och på grund av könsuttryck. 

Könsuttryck kan innebära till exempel att man klär sig i kläder som typiskt anses som kvinnliga eller manliga. Trots att en man kan klä sig i klänning och många kvinnor inte använder klänningar, är det ändå betydligt vanligare för kvinnor än för män att klä sig i klänning. Att rikta erbjudandet till kunder som är klädda i klänning skulle kunna leda till att indirekt diskriminering på grund av könsuttryck av många män. 

Erbjudanden som riktats enbart till ett kön är möjliga och tillåtna inom näringsverksamhet endast om det är fråga om en utmärkelse som ges sällan och vars värde i pengar är relativt litet. I ärenden skulle man alltså bedöma huruvida erbjudandet upprepas och erbjudandets värde i pengar.

Ett erbjudande som ges en gång i månaden kunde inte betraktas som en utmärkelse som ges sällan. Erbjudandets värde i pengar var inte litet särskilt om erbjudandet kunde utnyttjas flera gånger under restaurangens öppettider. Att öka antalet kunder var i sig ett godkännbart syfte enligt jämställdhetslagen, men att prissätta dryckerna olika kunde inte i detta fall ses som motiverat eller som ett nödvändigt sätt att uppnå syftet. Enligt jämställdhetsombudsmannen gjorde restaurangen sig därmed skyldig till indirekt diskriminering på grund av könsuttryck.

01.02.2021