Hyppää sisältöön

Raskauteen liittyvien tarkastusten mahdollisuus työajalla vain naisille (TAS 315/2021, annettu 24.6.2021)

Mieshenkilö otti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun koskien tulevan isän mahdollisuutta osallistua raskauteen liittyviin tarkastuksiin työajalla. Yhteydenottajan puoliso oli raskaana, ja mies oli selvittänyt työnantajaltaan, että oikeus käydä raskauteen liittyvissä tarkastuksissa työajalla koskee vain raskaana olevat naisia, ei lapsen isää. Yhteydenottaja koki, että tulevan lapsen isää kohdellaan eriarvoisesti äitiin verrattuna.

Asian arviointi

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain eli tasa-arvolain (609/1986) sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjintäkiellon noudattamista. Tasa-arvovaltuutetun toimivalta rajoittuu tasa-arvolain säännösten noudattamisen valvontaan. Tasa-arvovaltuutettu ei voi ottaa kantaa muun lainsäädännön noudattamiseen taikka muunlaisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. 

Työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 8 §:ssä säädetään, että työnantajan on korvattava raskaana olevalle työntekijälle synnytystä edeltävistä lääketieteellisistä tutkimuksista aiheutuva ansion menetys, jos tutkimuksia ei voida suorittaa työajan ulkopuolella. Esitöiden mukaan (HE 108/1994) taustalla on ollut EY:n raskaussuojeludirektiivin toimeenpaneminen Suomessa eli tarkoituksena on varmistaa odottavan äidin ja sikiön terveys. Useisiin työehtosopimuksiin on myös otettu vastaavia säännöksiä koskien raskaana olevien naisten mahdollisuutta käydä raskauteen liittyvissä tutkimuksissa työajalla.

Ottaen huomioon raskaana olevien naisten terveystarkastusten edellä mainittu tarkoitus, eivät odottava äiti ja tuleva isä ole niiden osalta vertailukelpoisessa asemassa. Kyse ei siis ole tasa-arvolaissa kielletystä syrjinnästä sukupuolen perustella eikä tasa-arvovaltuutettu voi puuttua tilanteeseen.

Tasa-arvovaltuutettu pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että isät voisivat osallistua lapsen elämään mahdollisimman tasa-arvoisesti jo raskausaikana, synnytyksen yhteydessä ja neuvolapalveluissa. Isien osallistumismahdollisuuksien parantaminen edellyttää tässä tapauksessa työsopimuslain, työehtosopimusten tai työsuhteen ehtojen muuttamista.

27.08.2021