Hyppää sisältöön

Lausunto pakottamalla solmitun avioliiton purkamisesta kumoamalla (TAS 478/2020, annettu 1.12.2020)

Oikeusministeriö pyysi tasa-arvovaltuutettua lausumaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa avioliittolakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton purkamisen kumoamalla. Kumotun avioliiton oikeusvaikutukset vastaavat avioeron oikeusvaikutuksia, mutta siviilisääty palautuu kuitenkin siihen, mikä se oli ennen kumotun avioliiton solmimista. 

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että ehdotettu lakimuutos merkitsee naisiin ja tyttöihin tyypillisesti kohdistuvan ihmisoikeusloukkauksen tunnistamista kansallisessa lainsäädännössä. Vaikka lakimuutoksen vaikutus olisi ensi sijassa symbolinen, se on kuitenkin tästä näkökulmasta tärkeä kannanotto. 

Tasa-arvovaltuutettu yhtyy ehdotuksen näkemykseen, jonka mukaan erillissäännös on viesti siitä, että avioliittoon pakottaminen tunnistetaan ihmisoikeusloukkaukseksi ja ettei pakottamalla solmittua avioliittoa hyväksytä. Yksittäisissä tilanteissa avioliittoon pakotetulle henkilölle voi olla tärkeää, että avioliiton saa kumottua, eikä kumoamisen seurauksena siviilisääty ole eronnut, vaan palautuu siihen, mikä henkilöllä on ollut ennen pakottamalla solmittua avioliittoa. Hallituksen esityksen luonnoksessa todetaan, että tämä on tärkeää yhteisöissä, joissa avioeroon liittyy voimakas stigma. 

Lakimuutoksen arvioidaan kohdistuvan tosiasiallisesti enemmän naisiin mahdollisina avioliiton kumoamishakemuksen tekijöinä. Tasa-arvovaltuutettu kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että esityksessä pakkoavioliittoja ei tunnisteta ja käsitellä johdonmukaisesti sukupuolittuneena ilmiönä. Vaikka lainsäädännön kirjaukset ja ehdotettu muutos ovat kieleltään sukupuolineutraaleja ja sovellettavissa samalla tavalla miehiin ja naisiin, kyseessä ei ole sukupuolineutraali ilmiö. Esimerkiksi Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) säännellään nimenomaisesti pakkoavioliitoista. 

Koko lausunto on luettavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä.

08.02.2021