Hyppää sisältöön

Finlayson Oy:n kampanja jälleen tasa-arvolain vastainen; tasa-arvovaltuutettu vie asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi

Tasa-arvovaltuutettu katsoi 1.6.2022 päivätyssä lausunnossaan (TAS 125/2022), että Finlayson Oy:n maaliskuussa 2022 toteuttama Kuka petti naisen? -kampanja on ollut tasa-arvolain vastainen. Kyseessä on kolmas kerta, kun tasa-arvovaltuutettu katsoo Finlayson Oy:n toteuttaman kampanjan tasa-arvolain vastaiseksi.

Viikon kestäneen kampanjan aikana naisille ja naiseksi itsensä tunteville on myönnetty tuntuva hinnanalennus valikoiduista kevään uutuuksista. Kampanjallaan Finlayson Oy on halunnut osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun naisten ja miesten välisestä palkkatasa-arvosta.  

Tasa-arvolaki kieltää hinnoittelun asiakkaan sukupuolen perusteella

Tasa-arvolaki sallii tavaroiden tai palveluiden tarjoamisen yksinomaan tai pääasiallisesti toisen sukupuolen edustajille vain rajoitetuissa tilanteissa. Esimerkiksi äitienpäivä-, naistenpäivä- tai isänpäivätarjoukset ovat mahdollisia, jos kyse on harvoin annettavasta huomionosoituksesta, jonka rahallinen arvo on suhteellisen pieni.

Mikäli kuluttajille suunnatun kampanjan ajallinen kesto tai sen rahallinen arvo on tasa-arvolain kannalta ongelmallinen, tulee kampanjasta selvästi ilmetä, että jokaisella on tosiasiallisesti mahdollisuus nauttia kampanjan etuuksista sitä erikseen pyytämättä. Muussa tapauksessa kampanja on tasa-arvolain vastainen. 

Nyt tarkasteltavana olleesta Finlayson Oy:n kampanjasta ei ole selvästi käynyt ilmi, että jokaisella olisi tosiasiallisesti ollut yhtäläinen mahdollisuus saada kampanjan mukainen hinnanalennus. Sitä, että mies on voinut saada kampanjan tarjoaman taloudellisen hyödyn ilmoittamalla, että tuntee itsensä naiseksi, ei ole katsottu asianmukaiseksi. 

Kestoltaan Finlayson Oy:n maaliskuussa 2022 toteuttama kampanja oli yli kaksi kertaa pidempi kuin yrityksen vuonna 2018 toteuttama ja tasa-arvolain vastaiseksi todettu kampanja. Myös kevään 2022 kampanja-aikana myönnetty hinnanalennus oli suurempi kuin vuonna 2018 toteutetussa kampanjassa.

Tasa-arvolain syrjintäkieltoja rikkomalla ei voi edistää sukupuolten tasa-arvoa 

Tasa-arvovaltuutettu toisti lausunnossaan kannanottonsa, että tasa-arvolain syrjintäkieltoja rikkomalla ei voi edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että kampanjan toteuttamistapa – tekstiileistä saatava hinnanalennus – ei liity sillä tavalla Finlayson Oy:n ilmoittamaan tavoitteeseen edistää naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa, että sillä uskottavalla tavalla voitaisiin perustella kampanjan toteutustavan lainmukaisuutta. 

Tasa-arvovaltuutettu on elokuussa 2017 sekä kesäkuussa 2018 antamissaan lausunnoissa käsitellyt Finlayson Oy:n kampanjoita, joiden tavoitteena on myös ollut kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon. Tasa-arvovaltuutettu totesi vuonna 2018 antamassaan lausunnossa, että Finlayson Oy:lle on selvitetty riittävän selkeästi tasa-arvolain syrjinnän kieltoja. Mikäli Finlayson Oy tästä huolimatta jatkaisi tasa-arvolain vastaista kampanjointiaan, tasa-arvovaltuutettu harkitsisi asian saattamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. 

Nyt antamassaan maaliskuun 2022 kampanjaa koskevassa lausunnossa tasa-arvovaltuutettu totesi, ettei Finlayson Oy ole esittänyt seikkoja, joiden vuoksi valtuutettu katsoisi aiheelliseksi muuttaa aikaisempien lausuntojensa arviota Finlayson Oy:n toiminnan tasa-arvolainmukaisuudesta. Tämän vuoksi tasa-arvovaltuutettu on päättänyt viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi ja pyytää lautakuntaa kieltämään Finlayson Oy:n tasa-arvolain vastaisen kampanjoinnin jatkossa.  

08.06.2022