Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu vaatii muutoksia Finlaysonin kampanjan toteutukseen

Finlayson on ilmoittanut aloittavansa 1.9. kampanjan, jolla se haluaa nostaa naisten ja miesten välisen keskipalkan eron kaventamisen yhteiskunnalliseen keskusteluun.  Finlaysonin alkuperäisen ilmoituksen mukaan kampanjan aikana naiset maksavat euron ostoksesta 83 senttiä. Hintojen välisen erotuksen Finlayson on ilmoittanut lahjoittavansa Naisasialiitto Unionin tasa-arvoa edistävään työhön.

Tasa-arvovaltuutetulle tuli asiasta yhteensä 16 valitusta ja lukuisia yhteydenottoja. Tasa-arvovaltuutettu selvitti kampanjan lainmukaisuutta. Finlaysonilta saadun tarkennuksen mukaan kuka tahansa kampanjan aikana Finlaysonin myymälässä asioiva voi pyytäessään saada kampanja-alennuksen. Mitään todisteita asiakkaan sukupuolesta ei edellytetä. Myös jokainen verkkokaupassa asioiva voi hyödyntää siellä olevaa kampanjakoodia.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että tasa-arvolain mukaan hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen. Harvoin annettavat, rahalliselta arvoltaan vähäiset vain naisille tai miehille suunnatut huomionosoitukset, kuten äitien-, isänpäivän ja naistenpäivän tarjoukset voivat kuitenkin olla sallittuja. Tasa-arvovaltuutetun saaman selvityksen mukaan ei voida todeta, että Finlayson Oy:n kaavaileman kampanjan tarjoaman edun suuruus olisi vähäinen. Myöskään kampanjan toteuttamistapa – tekstiileistä saatava hinnanalennus – ei liity sillä tavalla Finlayson Oy:n ilmoittamaan tavoitteeseen edistää samapalkkaisuutta, että sillä voitaisiin perustella kampanjan toteutustavan lainmukaisuutta.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että sukupuolten tasa-arvo ei toteudu riittävällä tavalla, ellei elinkeinonharjoittajan naisille suunnatusta markkinoinnista selkeästi käy ilmi, että myös miehillä on tosiasiallisesti yhtäläinen mahdollisuus saada samat etuudet kuin naisilla.

Mikäli Finlayson Oy päättää toteuttaa kyseisen syyskuun alkuun ajoittuvan kampanjan, tasa-arvovaltuutettu kehottaa Finlayson Oy:tä täsmentämään kampanjaa koskevaa markkinointiaan siten, että siitä selvästi käy ilmi, että jokaisella on tosiasiallisesti mahdollisuus saada kyseinen hinnanalennus sitä erikseen pyytämättä. Muussa tapauksessa Finlayson Oy:n kampanja asettaa tasa-arvolain vastaisesti mies- ja naisasiakkaat keskenään eriarvoiseen asemaan.

Tasa-arvovaltuutettu on pyytänyt Finlayson Oy:tä ilmoittamaan tasa-arvovaltuutetulle ennen kaavailemansa kampanjan alkua, mihin toimenpiteisiin se on tasa-arvovaltuutetun lausunnon saatuaan ryhtynyt.

Lausunto kokonaisuudessaan: Tasa-arvovaltuutetun lausunto Finlaysonille

 

päivitetty korjaus 30.8.2017 klo 13:29; Finlayson haluaa nostaa naisten ja miesten keskipalkan eron kaventamisen yhteiskunnalliseen keskusteluun (aiemmin: naisten ja miesten palkkaeron yhteiskunnalliseen keskusteluun)

30.08.2017