Minimiantal i organ av olika storlek enligt kvotbestämmelsen

Tabellen visar minimibeloppen för kvinnor och män enligt kvotprincipen i organer av olika storlek.

Ledamöter Kvinnor / män, minst
2 1
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3
8 4
9 4
10 4
11 5
12 5
13 6
14 6
15 6
16 7
17 7
18 8
19 8
20 8