Arbetstagarens rättigheter

När du söker jobb

  • Du har rätt att avstå från att berätta om din graviditet vid rekryteringen.
  • Anmäl graviditeten till arbetsgivaren senast 2 månader före den planerade graviditetsledighetens början.
  • Om du söker ett jobb där din eller fostrets hälsa äventyras, informera arbetsgivaren om graviditeten när rekryteringen är gjord. Arbetsgivaren utreder arbetarskyddsåtgärderna.

Rekryteringsbeslutet ska grunda sig på sökandens kompetens. Det får inte påverkas av

  • om du är gravid
  • om du har barn
  • om du är familjeledig eller avser att vara det i framtiden.

Detta gäller även visstidsanställningar.

När du är i arbete

  • Om du blir gravid eller anmäler familjeledighet får du inte på grund av detta bli diskriminerad på arbetsplatsen t.ex. i fråga om fördelning av arbetsuppgifter, lönesättning och avancemangs- eller utbildningsmöjligheter.
  • Du får inte sägas upp på grund av graviditet. Graviditet får inte vara en grund för att arbetsavtalet upphör under prövotid.
  • Vid visstidsanställning får en förlängning av arbetsavtalet eller omvandling till fast anställning inte påverkas av din graviditet eller familjeledighet. Ett arbetsavtal för viss tid får inte upphöra vid familjeledighetens början.

 När du är familjeledig

  • Om det sker förändringar på din arbetsplats under familjeledigheten ska du beaktas på samma sätt som övriga arbetstagare.
  • Du får inte sägas upp under familjeledigheten av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, såvida inte arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet.

 När du återgår i arbete

  • När du återgår i arbete efter en familjeledighet har du alltid i första hand rätt att återvända till ditt tidigare arbete.
  • Arbetsgivaren får inte ersätta dig med en nyanställd eller din vikarie, även om arbetsgivaren skulle tycka att den andra personen är mer kompetent än du.