Arbetsgivarens skyldigheter

Rekrytering

 • Du får inte fråga den jobbsökande om graviditet, familjebildningsplaner eller föräldraskap i samband med en intervju eller på en rekryteringsblankett.
 • Utredning av behövliga arbetarskyddsåtgärder sker först när rekryteringen är gjord.
 • Enligt arbetsavtalslagen ska graviditetsledighet anmälas till arbetsgivaren senast 2 månader före den planerade ledighetens början.
 • Rekryteringsbeslutet ska grunda sig på sökandens kompetens. Det får inte påverkas av
  • sökandens graviditet
  • om sökanden har barn
  • om sökanden är familjeledig eller avser att vara det i framtiden.
   Detta gäller även visstidsanställningar.
 • Anställningsförhållandet får inte tidsbegränsas så, att det endast fortgår till graviditet- eller familjeledighetens början. Graviditet eller föräldraskap får inte heller i övrigt påverka anställningsförhållandets längd.

 I arbete

 • Graviditet är en osaklig och enligt lag förbjuden grund för hävning av ett arbetsavtal under prövotid.
 • Huruvida en visstidsanställning förlängs eller omvandlas till fast anställning får inte påverkas av om arbetstagaren är gravid eller familjeledig.
 • Om arbetstagaren blir gravid eller anmäler familjeledighet får denne inte bli diskriminerad t.ex. i fråga om fördelning av arbetsuppgifter, lönesättning och avancemangs- eller utbildningsmöjligheter.
 • Arbetstagaren får inte sägas upp på grund av graviditet eller familjeledighet.
 • En arbetstagare som är familjeledig ska beaktas vid organisationsförändringar på samma sätt som övriga arbetstagare.

 Återgång

 • Under familjeledigheten får arbetstagaren inte sägas upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, såvida inte arbetsgivarens verksamhet upphör helt och hållet.
 • En arbetstagare som kommer tillbaka från en familjeledighet har rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete.
 • Arbetstagaren får inte ersättas med vikarien eller annan arbetstagare, även om arbetsgivaren skulle tycka att den andra personen är mer kompetent.