Information om jämställdhetsplanerna

[nosto sivun vasemmassa reunassa] Kom ihåg att informera hela personalen om jämställdhetsplanen[nosto päättyy]

Hela personalen ska aktivt informeras om jämställdhetsplanen och uppdateringen av den. Då jämställdhetsplanen behandlas är det bra att diskutera hur och var man informerar om den.

Man kan till exempel informera om jämställdhetsplanen på

  • arbetsplatsens interna webbplats
  • anslagstavlor och
  • vid personalmöten.

Man kan även informera om planens genomförande i personalbokslut eller personalberättelser. Att berätta om jämställdheten i dessa medier visar att man har gjort jämställdhetsfrågor till en del av arbetsplatsen personalpolitik.

För organisationer på flera nivåer är det nödvändigt att behandla jämställdhetsplanen i olika underenheter.

Jämställdhetsplanen ska vara lätt tillgänglig för hela personalen.